Konferencja Surface Forum

Konferencja Surface Forum

Konferencja
14-15.05.2018
Hotel Mościcki w Spale

Organizator: ITA Polska


kontakt


O wydarzeniu

Konferencja składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych pomiarami nierówności powierzchni.

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 Wtorek (15.05.2018)

10:45 Rejestracja uczestników
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 Agenda, powitanie mgr inż. Dariusz Brzozowski
13:30-14:30 Metody pomiaru nierówności powierzchni prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
14:30-15:30 Analiza porównawcza stykowych i bezstykowych metod pomiaru SGP dr inż. Rafał Reizer
15:30-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:00 Charakterystyka przyrządów do pomiaru nierówności mgr inż. Paweł Górniak, mgr inż. Paweł Ziętkiewicz
powierzchni - prezentacja możliwości sprzętu
17:00-18:30 Praktyczne aspekty analizy nierówności powierzchni - workshop
19:30-23:30 Kolacja

Dzień 2 Środa (16.05.2018)

08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00 Podstawy stykowych pomiarów nierówności powierzchni mgr inż. Dariusz Brzozowski
10:00-11:00 Optyczne pomiary topografii powierzchni: możliwości i ograniczenia dr rer. nat. Wilfried Bauer
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:30 Tendencje normalizacyjne i oznaczanie nierówności powierzchni na rysunkach technicznych prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
12:30-13:30 Pomiary w skali mikro i makro (analiza nierówności i konturu z elementami geometrii) - workshop
13:30-14:30 Lunch
14:30-14:45 Podsumowanie i zakończenie

Branże