Międzynarodowa Konferencja i wystawa Nafta-Gaz-Chemia

Międzynarodowa Konferencja i wystawa Nafta-Gaz-Chemia

Inne
08.10.2019
Warszawa

Organizator: Zarząd Targów Warszawskich


kontakt


O wydarzeniu

Nafta-Gaz-Chemia to wydarzenie z najdłuższą tradycją wśród imprez organizowanych w Polsce dla środowiska szeroko pojętej branży energetycznej. Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazowego Nafta i Gaz pojawiły się na rynku imprez wystawienniczych już w roku 1996 a towarzysząca im specjalistyczna konferencja w 2002 r.- pierwotnie jako Polish International Oil & Gas Summit PIOGE, w latach kolejnych Nafta i Gaz-Pioge, od roku 2008 Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz a w roku 2015 do zakresu tematycznego konferencji dołączyliśmy sektor chemiczny co znalazło odzwierciedlenie w obecnym tytule konferencji Nafta-Gaz-Chemia. Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także ciekawym prezentacjom innowacyjnych rozwiązań dotyczących aktualnych problemów z omawianego sektora, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia stała się jednym z najbardziej cenionych wydarzeń w branży paliwowo- energetyczno-chemicznej.

Nowa Polityka Energetyczna Polski, korytarz gazowy północ-południe, zmiana kierunku dostaw, modernizacja sektora naftowego, nowe technologie, gaz z węgla, przyszłość sektora paliwowego w kontekście rozwoju elektromobilności, infrastruktura magazynowa oraz logistyka naftowa i gazowa, projekt Baltic Pipe, bezpieczeństwo energetyczne Polski, perspektywy wspólnego rynku energii, regulacje unijne w zakresie polityki energetycznej, rynek detaliczny paliw w przyszłości – po szarej strefie i przed e-mobility, e-mobility - nowy konkurent czy nowe szanse i nowe inwestycje, rozwój infrastruktury na rynku gazu, inwestycje w polskiej chemii, chemia specjalistyczna w Polsce. Aktualne informacje dostępne są na stronie www.naftaigaz.ztw.pl

Przedstawiciele kierownictwa resortów i organów administracji związanych z rynkiem surowców energetycznych oraz chemii w Polsce, parlamentarzyści, eksperci z zagranicy, przedstawiciele kierownictwa kluczowych firm i koncernów, przedstawiciele mediów branżowych i ogólnopolskich, przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych i badawczych. Corocznie w konferencji uczestniczy ok. 300-400 osób (405 uczestników w 2017 r.). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.naftaigaz.ztw.pl

Stoisko informacyjno-promocyjne, reklama w przewodniku po wydarzeniu (materiałach konferencyjnych), wyświetlenie krótkiego filmu, krótka prezentacja w trakcie konferencji, udział w konferencji w charakterze słuchacza itd..

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.naftaigaz.ztw.pl

Branże