NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017

NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017

Konferencja
19.09.2017
Warszawa

Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.


kontakt


O wydarzeniu

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „NAFTA-GAZ-CHEMIA” to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. Jest to wydarzenie przygotowywane w konsultacji z jednostkami rządowymi, naukowymi, a także przy wsparciu mediów branżowych. Dążymy do tego, aby Konferencja stała się forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, mających aktualnie największe znaczenie dla branży paliwowo – energetyczno – chemicznej w Polsce.


Co roku przedstawiane są najważniejsze wyzwania przed jakimi stoją branże paliwowa, energetyczna, gazowa i chemiczna. Do debaty zapraszamy liderów branż i znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także ciekawym prezentacjom innowacyjnych rozwiązań dotyczących aktualnych problemów z omawianego sektora, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta – Gaz – Chemia stała się jednym z cenionych wydarzeń w branży paliwowo – energetyczno - chemicznej.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA KONFERENCJI:

  • Perspektywy wspólnego rynku energii
  • Bezpieczeństwo energetyczne polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej?
  • Rynek detaliczny paliw w przyszłości – po szarej strefie przed e-mobility
  • E-mobility – nowy konkurent, czy nowe szanse i nowe inwestycje?
  • Polska jako hub gazowy – gdzie jesteśmy?
  • Konkurencja na rynku gazu – palący temat
  • Inwestycje polskiej chemii
  • Chemia specjalistyczna w Polsce

MM Magazyn Przemysłowy jest patronem wydarzenia.

Branże