Quality & Design Forum

Quality & Design Forum

Konferencja
27-28.10.2014
Katowice

Organizator: IndustrialForum ul. Marii Konopnickiej 52/1 51-142 Wrocław


kontakt


O wydarzeniu

Wydarzenie jest spotkaniem wybitnych specjalistów w dziedzinie kontroli jakości i projektowania, adresowanym do wszystkich zainteresowanych poszerzaniem własnej wiedzy. Jego celem jest stworzenie profesjonalnej platformy wymiany doświadczeń i komunikacji pomiędzy przedstawicielami właściwych działów ze strony klientów jak i ze strony ich dostawców

TEMATYKA

Quality & Design Forum zajmie się istotną problematyką właściwej współpracy pomiędzy projektantami jakości, a jej nadzorcami. Dotyczyć będzie zagadnień związanych z procesami produkcyjnymi, z kontrolą jakości, projektowaniem, utrzymaniem ruchu, technologiami podwyższającymi konkurencyjność, konstrukcja urządzeń, osprzętem, oprogramowaniem, czy zastosowaniem urządzeń oraz usług pomocniczych.

GRUPA DOCELOWA

Forum adresowane jest do dostawców wielu gałęzi przemysłu, właścicieli mikro, małych jak również średniej i dużej wielkości przedsiębiorstw. W szczególności działów zajmujących się jakością, testami i pomiarami, narzędziami, produkcją, projektowaniem, inżynierią oraz firm dostarczających rozwiązania pomocne pracy tych działów.

Branże