Nowa strategia ESGW celu realizacji podjętego zobowiązania przyjęta została nowa strategia firmy, w ramach której zbadany zostanie każdy element łańcucha wartości oraz określone zostaną najlepsze praktyki i działania, które pomogą nam w zredukowaniu negatywnego wpływu każdego z naszych działów na środowisko. Dążymy m.in. do zastąpienia naszej obecnej floty pojazdami elektrycznymi oraz udoskonalenia metod produkcji i dostaw naszych urządzeń.

Centrala ABAX

ABAX inwestuje w poprawę wydajności energetycznej swoich obiektów, czego dowodem jest nowa, należąca do Fritzøe Eiendom AS neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla centrala firmy w miejscowości Larvik. Wzniesiona przy użyciu cegieł pozyskanych z rozbiórki starego budynku, nowa centrala jest przyjazna środowisku, a podczas jej budowy deweloper Helge Klyve AS przekazał do recyklingu 90% odpadów. Powtórne wykorzystywanie materiałów jest popularnym tematem w naszej branży, a kompleks budynków „Mølla” jest doskonałym przykładem wcielenia tej koncepcji w życie. Wydajne systemy oświetlenia i ogrzewania są kluczowe w eksploatacji takiego obiektu – w tym celu korzystamy z lokalnej sieci ciepłowniczej.

Sprzężenie sprzedaży z ponownym zalesianiem

Grupa ABAX zawiązała bardzo ekscytującą współpracę z organizacją WeForest. Już od wiosny 2020 r. każda sprzedana subskrypcja ABAX to jedno nowoposadzone przez WeForest drzewo.

Mamy nadzieję stać się wzorem dla innych przedsiębiorstw, zarówno sąsiadujących z naszą centralą w Larvik, jak i naszymi oddziałami w całej Europie - powiedział Karlsen.

Źródło: Grupa ABAX