HR

Polscy pracodawcy optymistyczni w kwestii zatrudnienia

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni, jeśli chodzi o powiększanie zespołów. Jak pokazują wyniki badania, pozytywne prognozy na IV kwartał odnotowano we wszystkich regionach oraz w 9 z 10 badanych sektorów kraju.

więcej »
Nowe przepisy o pracy tymczasowej zniechęcają do jej stosowania

Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej, obowiązujące od 1,5 miesiąca, mogą spowodować, że firmy odwrócą się od tej formy zatrudnienia, choć zmiana prawa miała poprawić sytuację pracowników. Chodzi o ograniczenie okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować na rzecz jednej firmy. 

więcej »
Przemysł 4.0 zmienia rynek pracy

Specjaliści nie mają wątpliwości – czwarta rewolucja przemysłowa zmieni kształt przyszłego rynku pracy. Sprawi, że większość zawodów zostanie skomputeryzowana, a ludzie podzielą się na tych, którzy są mądrzejsi od maszyn, i tych, którzy są od nich tańsi. Najbardziej zagrożone zawody to robotnicy przetwórstwa spożywczego i pracownicy administracyjni.

więcej »
Dodatkowe pieniądze na staże dla studentów w przedsiębiorstwach

6 marca rozpocznie się nabór wniosków w drugim konkursie programu „Studiujesz? Praktykuj!”. Przewidziane w budżecie 150 mln zł umożliwi uczelniom stworzenie programów staży i praktyk związanych bezpośrednio z kierunkami studiów. Warunkiem jest bliska współpraca z przedsiębiorstwami.

więcej »
Polki skłonne do wyjazdu za granicę

Aż 2/3 Polek w wieku 18–60 lat jest skłonnych wyjechać do pracy za granicę – wynika z badania „Polki o pracy za granicą”. Najczęściej motywują je do tego kwestie finansowe (36%), a także chęć zwiedzania świata i nauki języka obcego.

więcej »
Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla sektora usług

Rozwój technologii i sztuczna inteligencja wpłyną w najbliższych latach na rynek pracy w Polsce. Eksperci Accenture szacują, że automatyzacja może zagrozić całej branży usług szacowanej obecnie na około 200 tys. miejsc pracy.

więcej »
PKN Orlen wśród wiodących pracodawców

Eksperci niezależnego Top Employers Institute już po raz szósty z rzędu uznali firmę PKN Orlen za czołowego pracodawcę w kraju. Decyzję o przyznaniu koncernowi certyfikatu Top Employer Polska 2017 podjęto na podstawie wyników audytu polityki personalnej spółki na tle najlepszych praktyk i standardów międzynarodowych. 

więcej »
W Polsce jest 5,5 mln osób biernych zawodowo

Sytuacja rodzinna, choroby i niepełnosprawność, ale także chęć dokształcenia się i uzupełnienia kompetencji - to najczęstsze przyczyny pozostawania bez zatrudnienia wśród osób w wieku produkcyjnym w naszym kraju.

więcej »
Specjalne Strefy Ekonomiczne będą kształcić nowych specjalistów

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, a w szczególności rynek pracy, wymaga ciągłego dostosowywania procesu kształcenia pod potrzeby pracodawców. 

więcej »
2017 rokiem rywalizacji o pracowników

Stopa bezrobocia rejestrowanego poniżej 8%, większa dynamika wzrostu wynagrodzeń i odpływ ponad 0,5 mln pracowników w wyniku czynników demograficznych – to perspektywy dla polskiego rynku pracy na 2017 rok.

więcej »
Tak Brexit wpłynął na rynek pracy

Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miała niemały wpływ na europejski rynek zatrudnienia i plany migracyjne Polaków. W ostatnich miesiącach spadła liczba osób chętnych do wyjazdu i pracy na Wyspach. Obecnie tylko 14 proc. rodaków rozważa ten kierunek emigracji zarobkowej, co oznacza spadek o 10 pkt proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej – wynika z raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków V”, który zaprezentowany zostanie w całości 21 listopada na konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

więcej »
Rewolucja cyfrowa w branży rekrutacyjnej

Krótkie nagrane wiadomości przesłane do pracodawcy powoli zastępują tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne. Już niedługo proces rekrutacyjny przeniesie się do telefonów komórkowych. Ogłoszenia o pracę, podobnie jak inne produkty marketingowe, będą konkurowały o uwagę potencjalnych pracowników. Tylko inwestycje w nowe sposoby dotarcia do kandydatów pozwolą na znalezienie tych najlepszych.

więcej »