Raporty branżowe

Digitalizacja po polsku – jak wypadamy na tle Europy?

W opublikowanym przez Komisję Europejską raporcie dotyczącym stopnia digitalizacji państw członkowskich (DESI) Polska zajęła 24. miejsce wśród 28 krajów, wyprzedzając jedynie Włochy, Grecję, Bułgarię i Rumunię. Indeks bierze pod uwagę pięć czynników, takich jak: infrastruktura sieciowa, wykorzystanie internetu, cyfrowe usługi publiczne, kompetencje internetowe oraz integracja technologii cyfrowych.

więcej »
Optymizm polskich pracodawców największy od 8 lat

Tak dobrze na polskim rynku pracy nie było od blisko 8 lat. Jak wynika z opublikowanego dziś raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, dla III kwartału 2018 r. prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +13%.

więcej »
Branża narzędziowa ma się dobrze

Zapotrzebowanie na narzędzia do obróbki maszynowej jest ściśle powiązane z popytem na maszyny do obróbki metali i materiałów niemetalicznych, ten zaś bezpośrednio zależy od stanu koniunktury w gospodarce, szczególnie w maszynówce, branży metalowej i motoryzacji.

więcej »
Tomasz Haiduk: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce są coraz bardziej innowacyjne

- Najlepiej świadczy o tym fakt, że 14,5% swoich przychodów wydają one na innowacje. To jest duży strumień pieniędzy, a to oznacza, że chcą się rozwijać - zauważa w rozmowie z „MM Magazynem Przemysłowym” Tomasz Haiduk, dyrektor branż przemysłowych i członek zarządu w Siemens Polska. To jeden z wniosków z płynących z raportu „Smart Industry Polska 2018” przeprowadzonego przez firmę Siemens oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

więcej »
Raport „Smart Industry Polska 2018”. Czy nasze MŚP są innowacyjne?

Krajowe firmy przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii – wynika z badania „Smart Industry Polska 2018”, przygotowanego przez firmę Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Pomimo poważnych barier, które ograniczają innowacyjność, polskie przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora MŚP inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny. Jednocześnie oczekują one od państwa – przede wszystkim – zmniejszenia barier biurokratycznych.

więcej »
Innowacyjność polskiego przemysłu – raport

Choć w roku 2016 widoczne było załamanie trendu wzrostowego wartości nakładów na inwestycje wśród polskich przedsiębiorstw, to jednak na przestrzeni ostatniej dekady nastąpiła w tym zakresie wyraźna poprawa.

więcej »
Jak przygotować się na wzrost odnawialnych źródeł energii?

Energetyka wiatrowa i słoneczna są uzależnione od warunków pogodowych. Nie zawsze bowiem wieje wiatr i świeci słońce. Forum Energii przygotowało raport, w jaki sposób krajowy system energetyczny powinien przygotować się do wzrostu produkcji z OZE i zwiększonej dynamiki wahań podaży energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Na podstawie doświadczeń Polski i innych państw zaproponowano osiem sposobów zadbania o stabilność dostaw energii w przyszłości.

więcej »
Jak długo firmy w Polsce i na świecie czekają na płatności?

Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa firm badanych w 14. edycji badania Bibby MSP Index. Blisko dla co czwartej z nich (23,3%) nie jest to sytuacja jednorazowa. 

więcej »
Optymizm na rynku pracy największy w tej dekadzie

Pracodawcy w Polsce 19. kwartał z rzędu planują powiększać swoje zespoły, a odnotowany wzrost jest najwyższym od 2010 r. Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na I kwartał 2018 r. odnotowano w 9 z 10 badanych sektorach rynku. 

więcej »
Bez ekspansji zagranicznej polskich firm nie będzie dalszego rozwoju gospodarki

Firmy prywatne mają fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki – wytwarzają ok. 3/4 PKB. Jednak nadal jesteśmy krajem o stosunkowo niewielkiej liczbie przedsiębiorstw, a duża część firm to podmioty o bardzo małej skali działalności. 

więcej »
Inwestycja w roboty może się zwrócić już po roku

Ponad połowa największych firm na świecie rozpoczęła już wdrażanie automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów. Kolejne 19% firm ma zamiar zrobić to w ciągu dwóch lat. Największe globalne przedsiębiorstwa wydały na automatyzację średnio 3,5 mln dolarów. 

więcej »
Jest nowy raport o cyfryzacji w UE. Polska nisko

The Center for Data Innovation, think tank zajmujący się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną, wydał raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie mamy niestety powodów do świętowania. 

więcej »