Raporty branżowe

Jest nowy raport o cyfryzacji w UE. Polska nisko

The Center for Data Innovation, think tank zajmujący się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną, wydał raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie mamy niestety powodów do świętowania. 

więcej »
Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny w Polsce – raport

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. produkcja wyrobów stanowiących wizytówkę branży elektronicznej i elektrotechnicznej zaczęła rosnąć, przełamując widoczne w 2016 r. tendencje spadkowe.

więcej »
Firmy produkcyjne działające w Polsce planują inwestycje

Ponad 3/4 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację, a 59% w swojej strategii na najbliższy rok zakłada wzrost. Pozytywne nastroje wśród firm wpływają na ich plany inwestycyjne – blisko 1/3 planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu kolejnych 2-3 lat, z których większość będzie ulokowana w Polsce. 

więcej »
Raport WskaźnikiHR 2017 dla sektora produkcyjnego

Za nami trzecia edycja Raportu WskaźnikiHR, w której wzięło udział 176 firm z całej Polski. W raporcie za rok 2016 przedstawiliśmy wyniki 41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Najliczniejszą grupą w badaniu stanowiły firmy produkcyjne (54%).

więcej »
Tego lata zapotrzebowanie na moc elektryczną biło kolejne rekordy

Z początkiem sierpnia zapotrzebowanie na moc elektryczną osiągnęło najwyższy poziom w historii, a kilka dni później znów zbliżyło się do rekordu. Powodem były m.in. przetaczające się przez Polskę upały i burze.

więcej »
Czy Polacy są moralni w kwestiach finansowych?

Nawet nadużycia dotyczące małych kwot mają negatywny wpływ na funkcjonowanie firm i instytucji, a w konsekwencji – całej gospodarki. Społeczny stopień moralnego przyzwolenia na przekraczanie norm płatniczych wskazuje przyczyny problemów gospodarczych oraz drogę ich eliminacji. Raport „Moralność finansowa Polaków” bada, jak zarysowują się te normy w naszym społeczeństwie.

więcej »
Górnictwo i energetyka w Polsce - raport

W tzw. zagospodarowanych zasobach bilansowych Polski znajduje się jeszcze 21,1 mld ton węgla kamiennego, jednak złoża nadające się do opłacalnej eksploatacji są prawie sześciokrotnie mniejsze i zawierają obecnie nie więcej niż 3,6 mld ton.

więcej »
Używane maszyny wciąż w cenie

Nadal najczęstszym kryterium branym pod uwagę na rynku maszyn używanych jest ich wiek

więcej »
Rekordowa liczba inwestycji zagranicznych w Polsce

W 2016 r. w Europie ogłoszono rekordową liczbę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), które wiążą się z powstaniem nowych miejsc pracy. W minionym roku na Starym Kontynencie odnotowano 5 845 nowych projektów, co oznacza wzrost o 15%. Na inwestycje te przypada co najmniej 259 673 miejsc pracy – to wzrost o 19%. Po raz pierwszy od 2008 r. w pierwszej piątce najpopularniejszych europejskich kierunków dla inwestorów zagranicznych znalazła się Polska.

więcej »
Polski system energetyczny coraz bezpieczniejszy

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zapotrzebowanie na energię elektryczną w roku 2016 wyniosło 164,3 TWh i było wyższe o blisko 3,0 TWh, czyli o 1,85% w stosunku do roku poprzedniego.

więcej »
Rok 2017 lepszy dla rynku materiałów budowlanych?

Ubiegły rok nie był zbyt łaskawy dla branży materiałów budowlanych i w jego kontekście trudno mówić o jej dynamicznym rozwoju. Jedynie w budownictwie mieszkaniowym widać było duże wzrosty. Jednak z uwagi na fakt, że obiekty te oddawane są w stanie deweloperskim, zakres materiałów niezbędnych do ich realizacji jest dosyć wąski.

więcej »
Korzyści z wdrożeń ERP rosną proporcjonalnie do jakości danych

81% firm odnotowało korzyści z wdrożenia systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem – wynika z raportu firmy analitycznej Panorama Consulting. Jednak poziom satysfakcji firm jest tym wyższy, im lepszej jakości dane zostały zaimplementowane.

więcej »