Raporty branżowe

Innowacyjność polskiego przemysłu – raport

Choć w roku 2016 widoczne było załamanie trendu wzrostowego wartości nakładów na inwestycje wśród polskich przedsiębiorstw, to jednak na przestrzeni ostatniej dekady nastąpiła w tym zakresie wyraźna poprawa.

więcej »
Jak przygotować się na wzrost odnawialnych źródeł energii?

Energetyka wiatrowa i słoneczna są uzależnione od warunków pogodowych. Nie zawsze bowiem wieje wiatr i świeci słońce. Forum Energii przygotowało raport, w jaki sposób krajowy system energetyczny powinien przygotować się do wzrostu produkcji z OZE i zwiększonej dynamiki wahań podaży energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Na podstawie doświadczeń Polski i innych państw zaproponowano osiem sposobów zadbania o stabilność dostaw energii w przyszłości.

więcej »
Jak długo firmy w Polsce i na świecie czekają na płatności?

Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa firm badanych w 14. edycji badania Bibby MSP Index. Blisko dla co czwartej z nich (23,3%) nie jest to sytuacja jednorazowa. 

więcej »
Optymizm na rynku pracy największy w tej dekadzie

Pracodawcy w Polsce 19. kwartał z rzędu planują powiększać swoje zespoły, a odnotowany wzrost jest najwyższym od 2010 r. Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na I kwartał 2018 r. odnotowano w 9 z 10 badanych sektorach rynku. 

więcej »
Bez ekspansji zagranicznej polskich firm nie będzie dalszego rozwoju gospodarki

Firmy prywatne mają fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki – wytwarzają ok. 3/4 PKB. Jednak nadal jesteśmy krajem o stosunkowo niewielkiej liczbie przedsiębiorstw, a duża część firm to podmioty o bardzo małej skali działalności. 

więcej »
Inwestycja w roboty może się zwrócić już po roku

Ponad połowa największych firm na świecie rozpoczęła już wdrażanie automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów. Kolejne 19% firm ma zamiar zrobić to w ciągu dwóch lat. Największe globalne przedsiębiorstwa wydały na automatyzację średnio 3,5 mln dolarów. 

więcej »
Jest nowy raport o cyfryzacji w UE. Polska nisko

The Center for Data Innovation, think tank zajmujący się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną, wydał raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie mamy niestety powodów do świętowania. 

więcej »
Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny w Polsce – raport

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. produkcja wyrobów stanowiących wizytówkę branży elektronicznej i elektrotechnicznej zaczęła rosnąć, przełamując widoczne w 2016 r. tendencje spadkowe.

więcej »
Firmy produkcyjne działające w Polsce planują inwestycje

Ponad 3/4 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację, a 59% w swojej strategii na najbliższy rok zakłada wzrost. Pozytywne nastroje wśród firm wpływają na ich plany inwestycyjne – blisko 1/3 planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu kolejnych 2-3 lat, z których większość będzie ulokowana w Polsce. 

więcej »
Raport WskaźnikiHR 2017 dla sektora produkcyjnego

Za nami trzecia edycja Raportu WskaźnikiHR, w której wzięło udział 176 firm z całej Polski. W raporcie za rok 2016 przedstawiliśmy wyniki 41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Najliczniejszą grupą w badaniu stanowiły firmy produkcyjne (54%).

więcej »
Tego lata zapotrzebowanie na moc elektryczną biło kolejne rekordy

Z początkiem sierpnia zapotrzebowanie na moc elektryczną osiągnęło najwyższy poziom w historii, a kilka dni później znów zbliżyło się do rekordu. Powodem były m.in. przetaczające się przez Polskę upały i burze.

więcej »
Czy Polacy są moralni w kwestiach finansowych?

Nawet nadużycia dotyczące małych kwot mają negatywny wpływ na funkcjonowanie firm i instytucji, a w konsekwencji – całej gospodarki. Społeczny stopień moralnego przyzwolenia na przekraczanie norm płatniczych wskazuje przyczyny problemów gospodarczych oraz drogę ich eliminacji. Raport „Moralność finansowa Polaków” bada, jak zarysowują się te normy w naszym społeczeństwie.

więcej »