Raporty branżowe

Automatyzacja procesów finansowych w firmach

Jak wynika z badania Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA ponad 20% zadań finansowych w firmach zostanie zautomatyzowanych w nadchodzących kilku latach. Firmy, które korzystają ze wsparcia technologii takich jak chmura, sztuczna inteligencja czy analityka danych wykazują się większą umiejętnością dostosowywania się do zmian i rozwijają szybciej niż podobne przedsiębiorstwa. 

więcej »
Rozwój gospodarki dronowej

Polski Instytut Ekonomiczny jest zdania, że wartość polskiego rynku dronów konsumenckich w latach 2017-2026 wyniesie 1,08 mld zł. Równie imponująca będzie liczba sprzedanych urządzeń, która ma szansę przekroczyć 386 tys. sztuk.

więcej »
Budownictwo zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0

Coraz więcej firm budowlanych wdraża technologie zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0. Postęp czwartej rewolucji przemysłowej napędza fakt, że implementacja związanych z nią rozwiązań może pomóc osiągnąć poprawę wydajności i obniżyć koszty. 

więcej »
Automatyzacja produkcji w polskich przedsiębiorstwach

Wdrażanie automatyzacji nie przychodzi łatwo polskim przedsiębiorstwom. Najwięcej, bo 36% z nich deklaruje, że w organizacjach pilotażowo pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów. Te dane zaskakują, ponieważ aż 66% liderów polskich firm uważa, że ich przedsiębiorstwa dysponują zasobami ludzkimi i umiejętnościami pozwalającymi na zwiększanie poziomu automatyzacji. 

więcej »
Spalimy 10 miliardów złotych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się skierowany do konsultacji (w terminie 7 dni) projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

więcej »
Wygoda czy ekologia? Trendy na rynku opakowań

Nowe unijne regulacje, które dotycząrecyclingu i gospodarki obiegu zamkniętego wymuszą duże zmiany w sektorze opakowań. Analitycy Santander Bank Polska i Spot Data w raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” wskazują, że mimo coraz większego wpływu ekologii na branżę, trendy w konsumpcji sprzyjające wzrostowi popytu na opakowania będą silniejsze od ruchów zachęcających do ograniczenia ich zużycia.

więcej »
Inwestycyjne możliwości Wrocławia

23% przedsiębiorców, którzy planują geograficzny rozwój swoich firm, jako rozważaną lokalizację wskazało stolicę Dolnego Śląska. To daje miastu drugą pozycję, za Warszawą, wśród najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc dla biznesu – pokazują wyniki raportu „Potencjał inwestycyjny Wrocławia”. Magnesem dla inwestycji są tu przede wszystkim: ogromny potencjał edukacyjny i biznesowy, a także bardzo dobre warunki życia w mieście.

więcej »
Zmiany klimatyczne wpływają na polską gospodarkę

Konsekwencje ocieplenia klimatu dotkną Polskę i spowodują m.in. konieczność dostosowania gospodarki rolnej do nowych warunków klimatycznych. Ekstremalne zjawiska pogodowe będą mieć w nadchodzących latach przełożenie także na biznes turystyczny, transport, branżę budowlaną czy energetyczną.  

więcej »
Branża narzędziowa: Wzrosty w niepewnym otoczeniu

Rynek narzędzi skrawających jest ściśle powiązany z sytuacją w branży maszynowej, zwłaszcza z segmentem obrabiarek – a tym samym z koniunkturą w całym przetwórstwie przemysłowym. Zarówno w skali globalnej, jak i na polskim rynku sytuacja wygląda obiecująco, a rosnący popyt jest efektem niezłej kondycji w tych sektorach przemysłowych, które wykorzystują w szerokim zakresie technologię obróbki skrawaniem.

więcej »
Robotyzacja w polskim przemyśle

Polski przemysł wciąż stoi przed dynamicznym rozwojem robotyzacji. Jednak już dziś wiele firm zdaje sobie sprawę, że bez wdrożenia odpowiednich procesów mogą pozostać daleko w tyle za zachodnimi konkurentami.

więcej »
Polska trzecim krajem z najniższym bezrobociem

Najnowsze dane Eurostatu mówią, że w lipcu 2019 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła zaledwie 3,3%. Mniej osób bez pracy jest tylko w Czechach (2%) oraz w Niemczech (3%). Eksperci Personnel Service wskazują, że utrzymująca się rekordowo niska stopa bezrobocia to rosnące wyzwanie dla pracodawców. Zwłaszcza, że nasi bezpośredni sąsiedzi zmagają się z takim samym problemem kadrowym.

więcej »
GUS: Spadek ciężkich wypadków przy pracy. Liczba śmiertelnych nie zmienia się

I kwartał 2019 r. przyniósł prawie 16 tys. wypadków, o 100 mniej r/r. Nieznacznie spadł ogólny wskaźnik wypadkowości. Zmniejszyła się natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 29,3%) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 0,5%).

więcej »
Urządzenia smart home będą standardem do 2030 roku

Według oczekiwań konsumentów, inteligentne urządzenia staną się powszechne w domach do 2030 r. - poinformowała, firma Dassault. To ustalenia wynikające z badania przeprowadzonego przez niezależną firmę badań rynkowych Cite Research na zlecenie Dassault, na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Amerykanów.

więcej »
Większe inwestycje i nakłady na innowacje kluczem do rozwoju gospodarki

Utrzymanie szybkiego tempa rozwoju polskiej gospodarki w długiej perspektywie będzie coraz trudniejsze. Warunkiem jest zwiększanie produktywności, poziomu inwestycji, wydatków na innowacje, a także usprawnienie rynku pracy oraz zapewnienie firmom przyjaznych warunków do prowadzenia działalności – wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company przygotowanego we współpracy z „Forbes”. 

więcej »
Aż 14% Ukraińców pracowało bez umowy w 2018 roku

Na podjęcie decyzji dotyczącej legalizacji pobytu i pracy w Polsce, obcokrajowcy czekają średnio 206 dni, a często pierwsze czynności są podejmowane nawet z rocznym opóźnieniem – podaje raport Naczelnej Izby Kontroli. W badaniach „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018” aż 14% badanych Ukraińców pracujących w Polsce nie miało żadnej umowy.

więcej »
Wzrost wynagrodzeń w drugim kwartale

Znane są dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w II kwartale 2019 r. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono 4839,24 zł, co oznacza spadek o 2% w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

więcej »
Elastyczne formy pracy coraz bardziej popularne

Alternatywne formy są wybierane przez wielu kandydatów w Polsce. Najchętniej wybierają niepełny etat lub kontrakt. Co trzeci kandydat w Polsce chciałby pracować w oparciu o elastyczny model pracy, dwa lata temu był to co piąty poszukujący pracy. Wyniki potwierdza wykonany niedawno raport ManpowerGroup „Jak chcemy pracować?” na temat preferencji zawodowych kandydatów dotyczących modelu pracy.

więcej »