Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szanse rozwoju rynku ESCO w Polsce

ESCO to atrakcyjny sposób finansowania przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw przemysłowych. Na świecie historia tego modelu sięga już blisko 100 lat, jednak w Polsce ciągle jest on mało popularny. 

więcej »
Kolejne firmy otwierają się na rozwiązania IIoT

Coraz więcej firm otwiera się na rozwiązania, dostarczane przez Przemysłowy Internet Rzeczy. Wynika to z postępującej transformacji cyfrowej oraz potencjalnych korzyści, które firmy zaczynają dostrzegać.

więcej »
Rozpoczyna się globalna walka o redukcję kosztów

W ciągu kolejnych dwóch lat aż 86% firm w skali globalnej planuje rozpocząć proces redukcji kosztów. Decyzja ta jest powodowana przede wszystkim niepewnością gospodarczą i ryzykiem recesji.

więcej »
Zmienia się zarządzanie technologiami mobilnymi

Zmieniają się trendy wykorzystania rozwiązań do zarządzania technologiami mobilnymi w przedsiębiorstwach. Rozwiązania EEM tracą na znaczeniu na korzyść UEM i loT. Jest to nowy krok w kierunku rozwoju Enterprise Mobility.

więcej »
Polskie elektrownie na bakier z nowymi unijnymi normami

Do 2021 roku polskie elektrownie węglowe i duże zakłady przemysłowe muszą przejść modernizację i wdrożyć nowoczesne technologie, które maksymalnie ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To wymóg unijnej dyrektywy przyjętej w kwietniu.

więcej »
Co trzecia firma upada w ciągu pierwszego roku

W I półroczu 2017 r. ogłoszono informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw – wynika z analizy Euler Hermes. To 15-proc. wzrost względem I połowy 2016 r. Upadają zwykle młode firmy: po pierwszym roku działalności upada 30 proc., a po 5 latach – 70 proc. małych i średnich firm.

więcej »
Od idei do konkretów – koncepcje Przemysłu 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa całkowicie zmieniła nasze postrzeganie procesów wytwórczych, przenosząc je ze sfery fizycznej do rzeczywistości wirtualnej.

więcej »
Firmy rzadko optymalizują zużycie energii

Większość firm nie obniża kompleksowo kosztów energii. W przypadku co trzeciej koszt energii stanowi powyżej 7 proc. ceny końcowej produktu. Wprowadzenie odpowiedniej polityki zarządzania energią elektryczną mogłoby poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

więcej »
Funkcjonalność systemów dla przemysłu/produkcji

6 czerwca br. w Katowicach odbędzie się konferencja "Funkcjonalność systemów dla przemysłu i produkcji". Jej celem jest przedstawienie sposobów wdrażania systemów, które przyspieszają pracę i funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych. 

więcej »
Polski Tabor Szynowy ma nowego prezesa

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała nowego prezesa Polskiego Taboru Szynowego. Stanowisko objął Adam Laskowski, który odpowiada za zarządzanie spółką oraz realizację celów strategicznych. Wcześniej, funkcję prezesa Polskiego Taboru Szynowego pełnił Marcin Guryniuk.

więcej »
Spada liczba upadłości polskich firm

W marcu zbankrutowały w Polsce 42 przedsiębiorstwa. To tyle samo, ile w poprzednim miesiącu, ale równocześnie o 18 mniej niż w marcu 2016 r. Wygląda na to, że spowolnienie gospodarcze mamy już za sobą i w najbliższym czasie upadłości firm będzie coraz mniej.

więcej »
Nadchodzi czas fuzji i przejęć

Polski rynek fuzji i przejęć nadal różni się od zachodnioeuropejskiego, zarówno pod względem liczby transakcji, profilu aktywów, jak i podejścia do ich finansowania. Stabilnemu wzrostowi liczby fuzji i przejęć w Polsce sprzyjać będzie coraz lepsza sytuacja w gospodarce, a także coraz bardziej liberalne podejście sektora bankowego do finansowania akwizycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa i fundusze private equity. 

więcej »