Dawna huta „Florian”, a obecnie świętochłowicki oddział ArcelorMittal Poland w lutym 2018 roku huta obchodzi 190 lat istnienia.