8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu Maintenance i 9. Międzynarodowe Targi Materiałów Sypkich SyMas.