Seminarium  zorganizowane zostało przez firmę MMC Hardmetal we współpracy z APX Technologie poświęcone było osiągnięciom w dziedzinie narzędzi skrawających w ofercie Mitsubishi Materials.