Autodesk Inventor – Projekty Dekady. Rusza konkurs Autodesk!

©

Udostępnij:

Użytkownicy i entuzjaści oprogramowania Autodesk Inventor do końca listopada mogą nadsyłać swoje projekty. Do wygrania m.in. udział w Autodesk University w Las Vegas.

Autodesk Inventor - podstawa cyfrowego prototypowania - już od 10 lat pomaga polskim inżynierom tworzyć innowacyjne projekty. Wspiera firmy produkcyjne różnej wielkości, w wielu branżach przemysłu, w urzeczywistnianiu kreatywnych koncepcji. Dla uczczenia tego jubileuszu Autodesk organizuje konkurs „Autodesk Inventor - Projekty Dekady" przeznaczony dla użytkowników i entuzjastów oprogramowania Autodesk Inventor. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in.: wyjazd na Autodesk University w Las Vegas, pełna, komercyjna wersja oprogramowania Autodesk Inventor Professional, komputer, aparaty cyfrowe.
Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych, nowatorskich projektów, które powstały przy wykorzystaniu Autodesk Inventor, w ciągu ostatnich 10 lat i miały wpływ na rozwój branży, rozwój nowej kategorii produktu, innowacje w zakresie ekologii, usprawnienie produktu czy też procesu projektowo-produkcyjnego. Projekty oceniane będą w dwóch kategoriach - profesjonalnej oraz studenckiej, swoich faworytów wskażą również internauci.
„Zachęcamy użytkowników i fanów Autodesk Inventor do zaprezentowania swoich prac. Polscy inżynierowie tworzą nowatorskie projekty, dzięki którym powstają lepsze, bardziej funkcjonalne i użyteczne produkty. Poprzez udział w konkursie Autodesk możemy wspólnie promować polską myśl techniczną" - podkreśla Andrzej Poćwierz, Menadżer ds. rozwiązań Autodesk dla przemysłu.
Zwycięzców konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli kadry naukowej Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, ekspertów z branży oraz reprezentantów Autodesk. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.autodesk.pl/10latinventor, przez którą należy przesyłać projekty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2011.
Prace można przesyłać do końca listopada. Osoby, które chcą spróbować swoich sił w Autodesk Inventor mogą stworzyć projekty przy pomocy wersji testowej, dostępnej do zamówienia na stroniehttp://www.autodesk.pl/adsk/servlet/oc/offer/form?siteID=553660&id=14638793&validate=no

W ramach 10-lecia Autodesk Inventor Autoryzowani Partnerzy Autodesk przygotowali cykl seminariów, podczas których będzie można sprawdzić funkcjonalność najnowszej wersji Autodesk Inventor 2011.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Akcelerator Designu, Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronami medialnymi są: 3dcad.pl; automotivesuppliers.pl, cad.pl, Design News, dobre programy.pl, iprodukcja.pl, MM Magazyn Przemysłowy, metale.org, narzedziownia.org, Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, Przegląd Mechaniczny, tworzywa.org.

Informacje o Patronach Honorowych
Akcelerator Designu
Akcelerator Designu jest inicjatywą skupiającą partnerów z różnych środowisk, w tym: Autodesk, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Design, odnosząc się zarówno do procesu tworzenia przedmiotów (projektowanie), jak i jego rezultatów, czyli projektów wzorniczych, jest pojęciem nierozerwalnie związanym z biznesem. Celem inicjatywy jest propagowanie idei designu jako formy innowacji, przy czym tylko współpraca między światem biznesu a projektantami nowych wzorów przemysłowych może wpływać na podniesienie konkurencyjności i wspierać zastosowanie nowych technologii. Dodatkowe informacje znajdują się na stroniewww.aglomeracja-wroclawska.pl

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Strategiczny doradca przedsiębiorstw, administracji publicznej i projektantów. Członek International Council of Societes of Industrial Design (ICSID), wiodącej międzynarodowej organizacji non-profit, promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. Prowadzi działalność w obszarach: CENTRUM DESIGN - organizacja polskich i międzynarodowych wystaw dobrych praktyk, wydarzeń design, konkursów i programów wzorniczych dla projektantów i przedsiębiorstw ; DESIGN LAB - doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów wzorniczych, badania ergonomiczne, organizacja konkursów projektowych; EDUSIGN - szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców i projektantów z zakresu zarządzania wprowadzaniem nowych produktów wzorniczych na rynek; studia podyplomowe. Kluczowym projektem Instytutu jest „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo", którego skrócona nazwa brzmi „Zaprojektuj Swój Zysk". Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych rozwiązań jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty oraz zarządzać procesem wprowadzania ich na rynek.

Szczegółowe informacje dostępne są na stornie www.iwp.com.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem działania Agencji, która w 2010 r. obchodzi dziesięciolecie istnienia, jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.parp.gov.pl

Informacje o Autodesk
Autodesk, Inc. jest liderem na rynku oprogramowania do projektowania 3D, konstruowania i rozrywki. Klienci z branży przemysłowej, architektonicznej, budowlanej, konstrukcyjnej oraz sektorów mediów i rozrywki - w tym ostatnich 15 laureatów Oskara za najlepsze efekty wizualne - używają programów Autodesk do projektowania, wizualizacji i symulacji swoich pomysłów. Od wprowadzenia na rynek w 1982 roku programu AutoCAD, Autodesk nieustannie rozwija swoją ofertę supernowoczesnego oprogramowania na rynki całego świata. Dodatkowe informacje o Autodesk można uzyskać z witryny www.autodesk.com, www.autodesk.pl

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również