Co przyniosą najbliższe miesiące dla rynku pracy?

Preview
Reklama
Reklama

Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia polscy pracodawcy są zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w II kwartale 2015 r. Już ósmy kwartał z rzędu wśród przedsiębiorców w Polsce panuje optymizm. W siedmiu z 10 badanych sektorach oraz we wszystkich regionach oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia. Najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla sektorów budownictwo, transport/logistyka/komunikacja oraz produkcja przemysłowa.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +8%. W ujęciu kwartalnym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie.

Reklama

Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 16% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Oznaki stopniowej poprawy na rynku pracy w Polsce obserwujemy w kwartalnym badaniu ManpowerGroup już od ponad roku – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Od kilku kwartałów sytuacja stabilizuje się, co ma swoje przyczyny w dobrej kondycji naszej gospodarki oraz zwiększonych inwestycjach. Wpływa to na nastawienie pracodawców oraz ich chęć do powiększania swoich zespołów. Do optymistycznych prognoz zatrudnienia przyczynia się też ciepła zima. W efekcie tych czynników prognozy polskich pracodawców na nadchodzące miesiące są jednymi z najbardziej optymistycznych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To tym lepsze wieści, że nie spodziewamy się pogorszenia dobrych perspektyw również w dalszym czasie – dodaje Iwona Janas.

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach[1] prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla budownictwa, które uzyskało wynik +21%. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż transport/logistyka/komunikacja +18% oraz produkcja przemysłowa +14%. Wyraźny optymizm widać także w sektorze handel detaliczny i hurtowy, +9%. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazuje prognoza uzyskana dla branż Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz instytucje sektora publicznego, +5% dla obu, a także restauracje i hotele, +3%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora energetyka/gazownictwo/wodociągi, gdzie wynosi on -6%. Prognozy netto zatrudnienia dla branż kopalnie/przemysł wydobywczy oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo wynoszą -4% dla obu.

– Polska pozostaje jedną z atrakcyjniejszych destynacji dla biznesu w Europie – zauważa Iwona Janas. – Procentuje to kolejnymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy, zwłaszcza w takich sektorach gospodarki jak TSL, produkcja przemysłowa, handel, czy też centra BPO/SSC. Zapotrzebowanie na pracowników rośnie i dotyczy zarówno wykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak i osób na stanowiskach specjalistycznych. Wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorcami jest rosnący niedobór talentów. To problem, którego narastanie obserwujemy od dłuższego czasu. Skłania on pracodawców do zwiększenia inwestycji w działania employer brandingowe, systemy motywacji pracowników, a także sięgania po niezbędne w tej sytuacji wsparcie firm doradztwa personalnego – komentuje Iwona Janas.

W porównaniu z I kwartałem 2015 r. W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w czterech z 10 badanych sektorach. Największy wzrost odnotowano dla branż budownictwo oraz transport/logistyka/komunikacja, odpowiednio o 11 i o 10 punktów procentowych. Niewielkiej poprawie uległa prognoza dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Produkcja przemysłowa, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Pogorszenie wyników odnotowano w trzech sektorach. Największy spadek uzyskano dla branż restauracje/hotele oraz energetyka/gazownictwo/wodociągi, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe. W pozostałych sektorach wynik nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 sektorach. Największy wzrost, o 17 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Nieznacznie, o 3 punkty procentowe, wzrosła prognoza dla branży instytucje sektora publicznego. Największy spadek odnotowano dla sektora rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, o 10 punktów procentowych. Nieznaczny spadek uzyskano dla sektora restauracje/hotele, o 3 punkty procentowe. W pozostałych branżach wynik nie zmienił się lub pozostaje na podobnym poziomie.

Reklama

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2015 r.
jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Południowego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +12%. Zauważalny optymizm odnotowano również dla regionów północno-zachodniego, południowo-zachodniego oraz Wschodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +10%, +9% i +8%. Najniższe wyniki uzyskano dla regionów centralnego i północnego, odpowiednio +5% i +4%.

W porównaniu z wynikami dla I kwartału 2015 r. prognoza zatrudnienia prognoza zatrudnienia wzrosła w pięciu z sześciu badanych regionach, a w jednym pozostaje na tym samym poziomie. Największy wzrost odnotowano w regionach północno-zachodnim oraz wschodnim, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe. Wynik dla Południa wzrósł nieznacznie o 3 punkty procentowe. W regionie północnym prognoza nie ulega zmianie.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Największą poprawę, o 9 punktów procentowych, uzyskano w regionie wschodnim. W regionie południowym wynik wzrósł o 6 punktów procentowych a w północno-zachodnim o 4 punkty procentowe. W centralnym i północnym odnotowano pogorszenie prognoz, odpowiednio o 8 i o 3 punkty procentowe.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa[3]. Dla pracodawców z trzech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +17% i +15%. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +2%, co wskazuje na niewielki optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 40 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 18. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 18 rynkach a osłabienie na 20. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+45%), w Indiach (+38%), Japonii (+19%) i Panamie (+18%). W tej edycji badania po raz pierwszy odnotowano oznaki niepewności pracodawców również poza strefę Euro. Państwa, w których prognoza dla II kwartału 2015 r. jest negatywna to: Włochy (-6%) i Brazylia (-1%). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 29. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie:http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

[2] Regiony Polski według podziału Eurostatu: centralny (łódzkie, mazowieckie), południowo-zachodni (dolnośląskie, opolskie), południowy (małopolskie, śląskie), północno-zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

[3] Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama