Grupa Recykl zbuduje nowy zakład produkcyjny

opony © Pixabay

Udostępnij:

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, podpisał z PARP umowę na niemal 20 mln zł dofinansowania do budowy nowego zakładu. 

Zlokalizowana w Chełmie linia produkcyjna będzie dedykowana do wytwarzania innowacyjnych dodatków stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, otrzymywanych z wykorzystaniem materiałów uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, niezbędnych w budowie nawierzchni asfaltowych. Istotny wzrost sprzedaży wysokomarżowych produktów na rynek Polski i Europy pozwoli spółce umocnić pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przyniesie znaczący wzrost wyników finansowych.

21 lutego Grupa podjęła decyzję o zawarciu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu wdrożenia innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA. Istotną częścią projektu jest budowa w latach 2018-2020 nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie w woj. lubelskim o pow. 7,2 tys. m2, w którego skład wchodzić będzie linia produkcyjna z zapleczem laboratoryjnym i kontroli jakości, hala oraz sprzęt niezbędny do obsłużenia zwiększającego się wolumenu przetwarzanych zużytych opon. Spółka przewiduje uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w IV kw. 2019 r. Na ostateczny terminarz prac wpływać będzie harmonogram otrzymywania decyzji administracyjnych. 19,99 mln zł stanowi dofinansowanie pochodzące od PARP. Pozostałe 13,3 mln zł stanowić będą środki własne spółki.

Rozpoczynamy realizację kroku milowego w rozwoju Grupy Recykl. Wsparcie PARP pozwala nam wdrożyć na masową skalę innowacyjną technologię wytwarzania dodatków stabilizujących do mieszanek SMA, z wykorzystaniem kordu tekstylnego. Tym samym, pozyskamy zupełnie nowych odbiorców z nowego dla spółki rynku budownictwa drogowego w Polsce i Europie. Zakład produkcyjny w Chełmie, w kilkuletniej perspektywie stanie się jednym z najnowocześniejszych zakładów, tego rodzaju, w Europie i świecie – powiedział Maciej Jasiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Recykl.


Nowymi produktami zainteresowane będą firmy budujące nawierzchnie asfaltowe. Badania prowadzone w latach 2015-2017 wskazują na zwiększoną odporność na koleinowanie, działanie wody czy przemarzanie nawierzchni drogowych. Produktami tradycyjnymi z kolei mogą być zainteresowani wytwórcy wyrobów gumowych oraz kompozytów polimerowo-gumowych, głównie dla rynku automotive, wytwórcy nawierzchni sportowych oraz cementownie i odlewnie żeliwa. W założeniach, przeznaczeniem min. 30% produkcji będzie sprzedaż zagraniczna, głównie do Niemiec, Czech, Białorusi i Chin. Spółka prowadzi rozmowy handlowe z partnerami zagranicznymi i identyfikuje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty.

Ostatnie 10 lat historii spółki to organiczny wzrost wolumenu pozyskiwanych i przetwarzanych zużytych opon. Nowa inwestycja pozwoli spółce na dalszy wzrost organiczny i wzrost wolumenu przerabianych opon, ale przede wszystkim pozwoli skoncentrować się na opracowaniu produktów gwarantujących wyższe marże na sprzedaży. Obecnie cena tony mieszanek SMA wynosi ok. 2 tys. zł za tonę – to kilkukrotnie więcej, niż cena oferowanych przez nas najdroższych czystych granulatów gumowych – dodał Maciej Jasiewicz.

Finansowanie inwestycji w Chełmie to w 60% dofinansowanie PARP, pozostałą część zarząd spółki planuje sfinansować głównie środkami własnymi.


TOP w kategorii
Harmonogram inwestycji rozłożono na 3 lata, co sprzyja realizacji scenariusza finansowania przedsięwzięcia. Nie wykluczamy skorzystania z długu bankowego, gdzie mamy w sporej części niewykorzystane linie kredytowe – wskazał Zbigniew Fleszar, dyrektor finansowy i członek zarządu Grupy Recykl.

Spółka nadal będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe, w czym pomogą środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W II poł. grudnia 2017 r. spółka podpisała dwie umowy o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych na łączną kwotę ok. 3 mln zł (całkowita wartość projektów wynosi 5,2 mln zł). Prace dotyczą opracowania technologii dewulkanizacji gumy metodą ciągłą oraz stworzenia mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych.

Z jednej strony wprowadzimy nowy produkt w postaci dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, z drugiej strony pracujemy nad technologiami przetwórstwa granulatu gumowego, tak, by mógł znaleźć zastosowanie w produkcji nowych wyrobów gumowych, a w tym w produkcji opon i innych wyrobów głównie dla przemysłu samochodowego. Niewykluczone, że nowy zakład w Chełmie zaoferuje klientom także takie produkty – uzupełnił Maciej Jasiewicz.

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również