Innowacje wokół nas - targi TECHNICON-INNOWACJE 2014

©

Udostępnij:

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej 10. edycji Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2014. Impreza po raz kolejny odbędzie się w nowoczesnych przestrzeniach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Gdańskich – Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w dniach 23-24 października wraz z organizowanymi przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" Pomorskimi Dniami Energii.

Po raz pierwszy Targi odbędą się wspólnie z Kongresem Smart Metropolia – Metropolia Solidarności, imprezą organizowaną po raz trzeci przez Miasto Gdańsk. To cykliczne wydarzenie promujące w szerokim zakresie innowacyjne i przede wszystkim inteligentne rozwiązania we wdrażaniu nowatorskich systemów wspierających rozwój europejskich metropolii. Ubiegłoroczną edycję Kongresu odwiedziło 1200 uczestników, a prelekcje w 8 obszarach tematycznych wygłosiło 96 prelegentów. Podsumowanie kongresu „smart metropolię tworzą smart obywatele” stało się inspiracją, aby tegoroczną edycję zadedykować społeczeństwu metropolii. Gdański Kongres skierowany jest do praktyków i teoretyków zajmujących się inteligentnym rozwojem metropolii: zarządzających miastem – samorządowców i przedstawicieli sektora usług miejskich, organizacji pozarządowych, planistów, urbanistów, projektantów, naukowców oraz przedsiębiorców oferujących rozwiązania dla nowych problemów wielkich miast.Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej imprezie będą targi recyklingu i ekologii - Re:Miasto, których celem jest promowanie najciekawszych recyklingowych i ekologicznych rozwiązań, produktów i idei.

W ramach TECHNICON-INNOWACJE 2014 zadebiutuje Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych, nad którym patronat honorowy objęła Pani Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Salon doskonale wpisuje się w tegoroczny temat przewodni kongresu Smart Metropolia. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństw stawiają przed europejskimi miastami szereg nowych wyzwań. Żyjemy coraz dłużej, młodzi ludzie opuszczają kraj i wyjeżdżają „za pracą”, od kilku lat obserwujemy niż demograficzny. Dla zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym komfortowego życia niezbędne jest wspólne działanie, pomysły, inicjatywa, aktywność środowisk naukowych i biznesu. W ramach Salonu zostanie utworzona przestrzeń wystawiennicza, na której wystawcy zaprezentują wynalazki, projekty, innowacje wspierające funkcjonowanie i poprawiające jakość życia osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz stoisko informacyjne PFRON-u.

Targi Technicon-Innowacje mają na celu integrację środowisk, dla których ważne jest hasło: Innowacje i Technologia. Adresatami imprezy są instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy technologiczne oraz szkoły wyższe.

Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła ponad 4 tys. odwiedzających, wśród nich liczną grupę studentów, przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych oraz młodych twórców i producentów poszukujących ciekawych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia lub mających duże szanse na sukces.

Jednym z głównych zadań projektu Technicon-Innowacje jest kreowanie i umacnianie innowacyjnych postaw wśród młodzieży. Uczestnicy imprezy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, prezentują najnowsze osiągnięcia i wiodące kierunki rozwoju w wielu dziedzinach nauki.

Wśród blisko 100 prezentowanych podczas Technicon-Innowacji 2013 wynalazków znalazły się m.in. wskaźnik rozmrożenia Chill-ID – produkt wskazujący czy dany produkt został rozmrożony w trakcie transportu, składowania lub przechowywania; DOMESTIC – platforma do wspomagania osób starszych lub przewlekle chorych w warunkach domowych; skaner 3D; wykrywacz materiałów wybuchowych mini EXPLONIX; motocykl sportowy z napędem elektrycznym; biodegradowalne jednorazowe naczynia z otrąb pszennych.

Corocznie kilkadziesiąt wynalazków ocenianych jest w konkursie INNOWACJE. W ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia Grand Prix przyznano Instytutowi Fizyki Polskiej Akademii Nauk za opracowanie technologii warstw bakteriobójczych do zastosowań w biologii i medycynie. Przyznano ponadto nagrody specjalne, w tym: Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania, Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej.

Najlepsze produkty prezentowane na Targach corocznie oceniane są w konkursie o Medal Mercurius Gedanensis, który w 2013 r. profesjonalna komisja konkursowa postanowiła przyznać firmie Smarttech za linię skanerów 3D SCAN3D UNIVERSE.

W ramach TECHNICON-INNOWACJE 2014 zapraszamy na Forum Dialogu, organizowane przez InnoBaltica Sp. z o.o. Tematem przewodnim Forum będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wykorzystanie narzędzi i praktyk CSR do rozwijania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. InnoBaltica zaprasza również do udziału w Konwencji Liderów – części warsztatowej, której celem jest zidentyfikowanie możliwości zastosowania narzędzi CSR dla wzmocnienia współpracy nauki, biznesu i administracji.

Targi TECHNICON-INNOWACJE organizowane są przy finansowym wsparciu dla sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także wiele znaczących instytucji, stowarzyszeń i uczelni.

www.amberexpo.pl

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również