Jak stać się pracodawcą jutra? Debata na Forum MSP

©

Udostępnij:

Wiceministrowie Jadwiga Emilewicz i Paweł Chorąży uczestniczyli w debacie pod hasłem: "Jakich kompetencji potrzebuje polska gospodarka? Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – jak stać się Pracodawcą Jutra", która odbyła się podczas drugiego dnia Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niezbędne dla pozytywnej zmiany strukturalnej w gospodarce. Jednak, żeby osiągnąć ten cel warto odpowiednio wzmocnić kapitał ludzki.- Kapitał ludzki jest jednym z fundamentów, na którym opiera się Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - powiedział wiceminister Chorąży.

Wiceministrowie podkreślali, że główną rolę w procesie wzrostu gospodarczego odgrywają przedsiębiorstwa. Działania wspierające rozwój kompetencji pracowników w pierwszej kolejności powinny być skierowane do menadżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Wsparcie powinno obejmować budowanie podstaw związanych z zarządzaniem poprzez budowanie innowacji i tworzenie strategii rozwoju, a następnie jej wdrażanie.

Według szefów, resortu Polska gospodarka potrzebuje ludzi wykwalifikowanych i posiadających praktyczne umiejętności. W tej sytuacji bardzo ważne jest by inwestować w kapitał ludzki oraz w rozwijanie kompetencji przedsiębiorców i pracowników.

Istotne jest również, aby kompetencje odpowiadały na wyzwania zmieniającej się gospodarki.

- Strategia zakłada wsparcie sektorów decydujących dziś o naszej konkurencyjności. Takimi sektorami są np. meblarstwo, sektor spożywczy czy metalowy. Ponadto będziemy dążyć do zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w system kształcenia pracowników - mówiła wiceminister J. Emilewicz.Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również