Jak wygląda proces ekologicznego przetwarzania odpadów

RIPOK © RIPOK

Udostępnij:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów w Raciborzu, należąca do firmy Empol z Tylmanowej, to inwestycja, która umożliwia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych.

Celem jej funkcjonowania jest nie tylko profesjonalna, przyjazna dla środowiska likwidacja odpadów, ale także wzrost poziomu recyklingu surowców wtórnych. Przy budowie RIPOK zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, spełniające surowe normy środowiskowe. O tym, jak wygląda cały proces przetwarzania odpadów w raciborskiej instalacji, opowiada jej kierownik Marcin Piróg.Szczegółowe sortowanie
Na teren zakładu przywożone są odpady komunalne. Po wstępnej ich ocenie, zważeniu i zewidencjonowaniu są one kierowane do sekcji przyjęć odpadów, wyznaczonej w hali mechanicznego przetwarzania.

Pojazd wjeżdża na pierwszą halę, gdzie znajduje się magazyn rozładunkowy. Kolejno odpad dzielony jest na dwie części: selektywny i komunalny, który dodatkowo trafia do trzech specjalnych boksów. Do pierwszego kierujemy odpad komunalny, do drugiego makulaturę a do trzeciego szkło, dzielone dodatkowo na kolory: biały i mix – opowiada Marcin Piróg, kierownik Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Raciborzu. Warto wspomnieć, że sortownia odpadów ma wydajność 47 000 Mg/rok odpadów komunalnych.

Po rozładunku odpady kierowane są do kabin, gdzie są segregowane. Należy także zaznaczyć, że w RIPOK działają jednocześnie dwie linie sortownicze, na których odbywa się przetwarzanie odpadu komunalnego i selektywnego.

Na początek odpady trafiają do kabiny wstępnej, gdzie pracownicy na pierwszych stanowiskach wyciągają szkło i folię, a następnie do przesiewaczy bębnowych (każdy odpad poniżej 80 mm, jak np. ziemia z kwiatów, popioły, odpady biodegradowalne). Wszystko to za pomocą taśmociągów trafia na zewnątrz do tzw. bufora. Reszta odpadów przekazywana jest do kabiny szczegółowego segregowania, gdzie wydzielonych jest sześć stanowisk, na których odzyskujemy surowce: PET biały, PET mix, a także folie, metale, jeżeli wcześniej nie zostały wyłapane, chemię twardą PP, chemię miękką HDPE i gruz. Odpad, który nie nadaje się do recyklingu, trafia do maszyny wstępnego mielenia, po czym przeznaczany jest do produkcji paliwa alternatywnego, a następnie przekazywany do spalania (spalarnie, cementownie) – wyjaśnia kierownik RIPOK w Raciborzu.Kolejny etap odzysku
Surowce wtórne, które mogą zostać poddane procesowi prasowania, kierowane są na belownicę zlokalizowaną obok hali sortowni. Po ich sprasowaniu (zbelowaniu) odpady są magazynowane w wyznaczonym miejscu pod wiatą lub na placu magazynowym. Odpady szkła umieszczane są w specjalistycznych kontenerach, pozostałe są belowane lub umieszczane w big bagach lub kontenerach, a następnie przekazywane do dalszego recyklingu.

Frakcje podsitowe natomiast, które przeznaczone są do przetwarzania biologicznego, trafiają do bufora, po czym zostają przewiezione do bioreaktorów. Tam składowane są przez dwa tygodnie, podczas których zachodzi proces napowietrzania, zraszania i odciągu za pomocą wentylacji wszelkich szkodliwych woni do naturalnego biofiltra znajdującego się na górze kompostowni.

Po dwóch tygodniach takiego procesu przyjeżdża niezależne laboratorium, które pobiera u nas próbki. Jeżeli próby zakończą się sukcesem, a frakcje nadają się do wyciągnięcia z bioreaktora, wywozimy je na plac dojrzewania, gdzie leżą kolejnych 6 tygodni. Oczywiście, jeżeli próby wychodzą bardzo dobrze, czas ten może ulec skróceniu. Gdy wszystkie warunki zostają spełnione, transportujemy cały odpad na wysypisko – podsumowuje kierownik RIPOK.

 Źródło: RIPOK

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również