Kalorymetry do gazu ziemnego i nie tylko...

Preview
Reklama
Reklama

Paliwa gazowe są jednym z podstawowych współczesnych źródeł energii dla przemysłu i energetyki. Wymogi narzucane przez ekonomię oraz ochronę środowiska naturalnego powodują konieczność stałej kontroli jakości paliw gazowych.

   W dobie dążenia do wykorzystywania ekologicznych zasobów energii i handlu emisjami dwutlenku węgla chromatografy MicroSAM oraz SitransCV są idealnym narzędziem pozwalającym z największą dokładnością określić najważniejsze składniki i parametry gazu. Dzięki temu bezpośrednio i znacząco wpływają na minimalizację kosztów związanych z wykorzystywaniem gazów w procesach technologicznych.       

    W maju 2008 firma INTROL Sp. z o.o. uruchomiła na terenie zakładów Arcelor Mittal w Krakowie trzy kalorymetry do pomiaru parametrów gazu ziemnego, gazu wielkopiecowego i gazu koksowniczego. Układy do pomiaru kaloryczności zbudowano w oparciu o chromatografy procesowe  MicroSAM i SitransCV.

   Chromatografy MicroSAM mogą mierzyć stężenie takich składników gazu, jak: CH4, C2H6,, C3H8, iC4H10, nC4H10, iC5H12, nC5H12, C6+, CO, CO2, O2. Wyliczają także stężenie wodoru, wartość opałową, ciepło spalania, gęstość gazu, współczynnik ściśliwości oraz dolną i górną liczbę Wobbego. Otrzymywane wartości posłużą do prowadzenia rozliczeń finansowych z odbiorcami oraz do wyliczania współczynników emisji CO2. Zmierzone i wyliczone wartości są automatycznie przetwarzane i przesyłane do stacji operatorskiej, realizującej wizualizację oraz pełniącej funkcję serwera danych. Wartości bieżące, raporty oraz trendy dobowe są udostępniane w zakładowej sieci Ethernet. Oprogramowanie stacji operatorskiej wykonano w oparciu o pakiet programowy LabVIEW firmy National Instruments.

   Chromatograf MicroSAM przeznaczony jest do pracy on-line, ma funkcję automatycznej kalibracji, jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i tani w eksploatacji. Standardowy cykl analizy wynosi zaledwie 150 sekund. Aparat jest bardzo prosty do zainstalowania w warunkach terenowych, a wbudowane oprogramowanie pozwala na natychmiastowe przystąpienie do analizowania gazu. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -10 do +50°C przy wilgotności od 5 do 100%. Parametry analizowanego gazu powinny mieścić się w następujących zakresach: temperatura -30÷+60°C, ciśnienie 10÷490 kPa (1,5÷70 psi) oraz przepływ 20÷70 cc/min.

   Więcej informacji na temat urządzeń i ich zastosowań udzielają specjaliści firmy INTROL. Kontakt bezpośredni:  [email zakodowany] , tel. 032 789 00 62.

 

Reklama
Reklama

 

Reklama

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama