Kod do przejrzystego łańcucha dostaw

© Wikimedia/CC

Udostępnij:

W czasach, gdy szybkość i jakość dostawy decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, szczególnego znaczenia nabiera dbałość o przejrzystość łańcucha dostaw, a więc możliwość kontroli stanu oraz szczegółów zamówienia na każdym etapie procesu logistycznego. Jednym ze sposobów jej zapewnienia jest technologia RFID oparta na globalnych standardach identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki etykietom RFID, aby uzyskać pełną informację o produkcie, wystarczy jedynie sczytać zapisany na nich kod.

W raz z optymalizacją procesów produkcyjnych i towarzyszącym jej systematycznym spadkiem kosztów produkcji i cen wyrobów finalnych producentom coraz trudniej jest konkurować wyłącznie ceną danego dobra. Zwłaszcza że branża przemysłowa jako jedna z pierwszych przekształciła się z rynku producenta w rynek konsumenta – to klient dyktuje warunki, na jakich chce nabyć dany produkt. Taka zmiana punktu ciężkości wymusza przewartościowanie priorytetów przedsiębiorstw produkcyjnych i modyfikację kryteriów decydujących o ich przewadze rynkowej. Dziś liczy się już nie tyle wydajność produkcji i cena samego dobra, co elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań nabywcy. A ta wymaga sprawnego i przejrzystego łańcucha dostaw, gwarantującego szybką, tanią i profesjonalną obsługę logistyczną każdego klienta. RFID WCZORAJ

Współczesne przedsiębiorstwa konkurują ze sobą przede wszystkim jakością komunikacji z nabywcą i dostawy gotowego towaru. Aby zyskać przewagę w tej dziedzinie, zasięgają pomocy zewnętrznych dostawców usług logistycznych (więcej na ten temat na str. 24 nr 10/2015 „MM Magazynu Przemysłowego”) i/lub korzystają z najnowszych rozwiązań informatycznych umożliwiających połączenie poszczególnych procesów logistycznych w kompletny łańcuch dostaw. Jednym z nich jest technologia RFID (ang. Radio-frequency Identification), tj. system składający się z czytników (głowic) i transponderów (etykiet), w którym fale radiowe wysyłane przez czytnik są odbierane przez układ scalony transpondera, a następnie przetwarzane na energię wykorzystywaną do nadania automatycznej odpowiedzi odbieranej przez antenę zbiorczą. Kluczową rolę w tym układzie odgrywają przy tym dane zapisane na etykiecie, które – sczytywane do bazy danych – dają pełną informację o produkcie. Systemy RFID są od lat z powodzeniem stosowane w nowoczesnych magazynach, gdzie wykorzystuje się je głównie w procesach automatycznej inwentaryzacji stanów magazynowych. W niektórych z nich jako czytniki wykorzystywane są drony, które – latając wzdłuż regałów – w czasie rzeczywistym sczytują dane z etykiet i przekazują je do centralnej bazy danych. Wykorzystywane w ten sposób systemy RFID dostarczają jednak jedynie informacji na temat aktualnego stanu zapasów, które co prawda usprawniają przepływ danych wewnątrz przedsiębiorstwa, ale nie przekładają się na wzrost efektywności całego łańcucha dostaw.RFID DZIŚ I JUTRO

Aby w pełni wykorzystać możliwości technologii RFID, należy ją wyprowadzić na zewnątrz, a więc zintegrować z systemem planowania i realizacji usług logistycznych. Odpowiednio skonfigurowany system RFID poinformuje o ilości dostarczonego towaru, zaktualizuje stan magazynowy o dostarczone surowce i wyroby gotowe przeznaczone do wysyłki, a także wyśle ostrzeżenie o niezgodności parametrów konfekcjonowanego towaru ze specyfikacją zamówienia. Co więcej, po rejestracji dostawy w kolejnych punktach załadunku i wyładunku oraz miejscu przeznaczenia poinformuje o tym fakcie producenta. Wszystko to możliwe jest dzięki odpowiednio dobranym etykietom RFID sczytywanym automatycznie na każdym etapie procesu logistycznego – w magazynie, w trakcie załadunku na rampę, przeładunku oraz wyładunku w punkcie dostawy. Na bieżąco aktualizowane dane – zebrane i zarchiwizowane w centralnej bazie – umożliwiają także prawidłowe prognozowanie przyszłego popytu na podstawie wielkości dotychczasowych zamówień. W dłuższej perspektywie pozwala to przedsiębiorstwu na znaczne ograniczenie stanów magazynowych i dostosowanie ich do bieżących potrzeb rynkowych, a tym samym na redukcję kosztów magazynowania towaru i strat wynikających z dezaktualizacji niesprzedanych wyrobów. Jednak aby zebrane w systemie dane mogły okazać się użyteczne nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale też dla zewnętrznych operatorów logistycznych, dystrybutorów i detalistów, muszą spełniać jeszcze jeden warunek: być zapisane w uniwersalnym formacie czytelnym dla większości kontrahentów na świecie. 

GLOBALNE STANDARDY GS1

Początkowo każde przedsiębiorstwo nadawało swoje własne numery identyfikacyjne towaru, czytelne co prawda dla niego samego, ale już nie dla jego partnerów czy klientów. Jak bardzo nieefektywna była to praktyka, dowodzą problemy z odpowiednim dekodowaniem i ponownym kodowaniem produktów na każdym etapie łańcucha dostaw, wydłużające procesy logistyczne i sprzyjające namnażaniu się błędów. Sytuacja ta zmieniła się wraz z pojawieniem się instytucji ukierunkowanych na standaryzację identyfikacji produktów i komunikacji na linii producent – dystrybutor – detalista w wymiarze globalnym. Jedną z nich jest GS1 – międzynarodowa organizacja non-profit, która przez powołaną przez siebie EPCglobal od lat promuje i upowszechnia technologię opartą na Elektronicznym Kodzie Produktu (ang. Electronic Product Code – EPC). Kod ten, bazując na globalnych standardach GS1, zawiera informacje czytelne dla każdego innego uczestnika systemu. Według badań firmy Aberdeen Group, w 2013 r. został on już w pełni zaadaptowany przez 20% przedsiębiorstw na całym świecie. W Polsce administracją i rozszerzaniem systemu GS1 zajmuje się Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu.

Więcej na temat RFID można znaleźć w grudniowym numerze MM Magazynu Przemysłowego.

Udostępnij:

DrukujAgata Świderska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również