Kongres Biogospodarki w Łodzi

© Pixabay

Udostępnij:

 

Za sprawą Kongresu Biogospodarki Łódź po raz czwarty stanie się ekologicznym centrum Europy. To tutaj 400 specjalistów z kraju i Europy będzie rozmawiać o kierunkach rozwoju biogospodarki. Podjęte decyzje i podpisane porozumienia mają stać się zalążkiem intensywnych prac nad dalszym rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych technologii opartych na wiedzy i przyjaznych naturze.

W tym roku po raz czwarty specjaliści w dziedzinie biogospodarki (ludzie biznesu wprowadzający innowacyjne rozwiązania oraz politycy i urzędnicy najważniejszych europejskich instytucji, mających realny wpływ na kierunki działań biogospodarki) spotkają się w Łodzi, by rozmawiać i wprowadzać konkretne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju.Celem Kongresu Biogospodarki jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Tegoroczna edycja organizowana w ramach Tygodnia Biogospodarki jest dwudniowym wydarzeniem, w którym aktywny udział biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo-naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Celem planowanego kongresu jest zapoznanie jego uczestników z obecnymi strategiami i inicjatywami, pozwalającymi na rozwój biogospodarki w Unii Europejskiej, a także pogłębienie współpracy regionów Centralnej i Wschodniej Europy.

Wspólne działanie zawsze będzie miało większą moc – mówi Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. – Jeden kraj, nawet najbardziej zaangażowany we wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, nie zatrzyma degradacji i nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego. Tylko połączony wysiłek może ten proces spowolnić. Rozwój medycyny, biotechnologii, badania nad alternatywnymi źródłami energii i produkcja ekologiczna powinny służyć zarówno realizacji celów biznesowych, jak i chronić dobro nadrzędne – kondycję naszej planety, a więc stanowić bazę do dostatniego życia dla nas i przyszłych pokoleń.

Potrzeba matką biogospodarki
Czym jest biogospodarka i dlaczego ta nowa dziedzina zyskuje na znaczeniu? Jej istotę najlepiej wyjaśnia ekspert ds. biogospodarki, były minister nauki i były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber: Człowiek w ciągu roku zużywa lub konsumuje dwa razy więcej zasobów naturalnych, niż środowisko jest w stanie je odtworzyć. Ta niekorzystna zależność rodzi pytania o takie kierunki działań, by zabezpieczyć zasoby naturalne przyszłym pokoleniom. Ten ogólnoświatowy problem stał się zalążkiem działań zmierzających ku temu, by do produkcji dóbr i usług w jak największym stopniu wykorzystywać odnawialne zasoby natury.

Nieco ponad 10 lat temu unijni urzędnicy, na czele których stał m.in. Christian Patermann, ekspert tegorocznego kongresu, dostrzegli potrzebę wprowadzenia systemowych rozwiązań, mających na celu poprawę efektywności produkcji przy zachowaniu stanu zasobów naturalnych. W tworzonych Programach Operacyjnych zaczęto coraz mocniej promować i zachęcać do działań, które ealizowały idee biogospodarki. Dziś największy program operacyjny Unii Europejskiej – Horyzont 2020 z założenia preferuje tych beneficjentów środków unijnych, którzy w największym stopniu  inwestują w nowoczesne technologie, pozostające w zgodzie z naturą.

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016 r. w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, zrewitalizowanej najstarszej łódzkiej elektrowni. 

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Udział w kongresie jest bezpłatny.

www.bioeconomy.lodzkie.pl

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również