Kontrola bezpieczeństwa produkcji

© Rockwell Automation

Udostępnij:

Firma Rockwell Automation przedstawiła Safety Maturity Index (SMI), narzędzie do samodzielnego przeprowadzenia oceny, dające producentom wgląd w skuteczność ich programów bezpieczeństwa i zdolność do optymalizacji wydajności zakładu. Przydatne w każdej dziedzinie przemysłu, w zakładzie o dowolnej wielkości i w każdym miejscu na świecie narzędzie SMI pozwala producentom ocenić swoją pozycję w zakresie kultury, zgodności i zasobów bezpieczeństwa. A co najważniejsze, daje ono wskazówki pomocne w osiągnięciu najwyższego w swojej klasie poziomu bezpieczeństwa.

Trzy główne elementy efektywnego i bezpiecznego miejsca pracy – kultura (zachowanie), zgodność (procedury) i kapitał (technologia) – są jednakowo ważne i wzajemnie zależne w procesie tworzenia solidnego i trwałego programu bezpieczeństwa. Na przykład, stworzenie i utrzymanie prężnej kultury bezpieczeństwa, ale bez inwestowania w technologie bezpieczeństwa i/lub stosowania się do wymagań norm zmniejsza zdolność przedsiębiorstwa do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Podobnie w przypadku, gdy producenci inwestują w technologie bezpieczeństwa, lecz nie kładą nacisku na znaczenie kultury bezpieczeństwa w swojej organizacji, możliwość wystąpienia ryzyka wciąż pozostaje.
Każdy z filarów bezpieczeństwa daje się zmierzyć przez narzędzie SMI przy pomocy czterech kategorii:

  • SMI 1: minimalizacja inwestycji,
  • SMI 2: osiągnięcie zgodności,
  • SMI 3: unikanie kosztów,
  • SMI 4: perfekcyjność operacyjna.

 Odpowiadając na szereg pytań, producenci mogą dokonać oceny SMI i określić swoją pozycję w każdej z czterech kategorii. W razie potrzeby raport daje również zalecenia dotyczące możliwości dalszego doskonalenia.

Korzyści wynikające z optymalizacji bezpieczeństwa poprzez ocenę SMI to przede wszystkim mniejsza liczba wypadków, a także kosztów z nimi związanych. Zwiększa również wydajność zakładu, polepsza efektywność pracy i podnosi się morale pracowników – mówi Grzegorz Bauer, specjalista ds. systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem firmy Rockwell Automation. – Aby osiągnąć najwyższy w swojej klasie poziom bezpieczeństwa, należy zacząć od oceny praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, a w chwili obecnej klienci są w stanie dokonać tego samodzielnie – dodaje.Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również