Naukowcy obalili mit fotoniczny

Metapowierzchnia z nanostruktur złota © Yaryna Mamchur

Udostępnij:

Naukowcy z Uniwersytetu w Ottawie obalili liczący dekadę mit, że metale są bezużyteczne w fotonice – nauce i technologii światła. Powszechnie twierdzono bowiem, że metale są bardzo stratne, gdy oddziałują ze światłem, co oznacza, że ​​powodują rozpraszanie energii elektrycznej, a wysokie straty zagrażają ich zastosowaniu w optyce i fotonice.

 

Rezonanse o ultrawysokim Q na metapowierzchni

Naukowcy zademonstrowali rezonanse o ultrawysokim Q na metapowierzchni (sztucznie ustrukturyzowanej) i składającej się z szeregu nanocząstek metalu osadzonych w płaskim szklanym podłożu. Jak się okazało, rezonanse te można wykorzystać do efektywnego manipulowania światłem i zwiększonej interakcji na polu światło - materia, pokazując tym samym, że metale są w fotonice przydatne.We wcześniejszych pracach naukowcy próbowali złagodzić niekorzystny wpływ strat, aby uzyskać dostęp do korzystnych właściwości macierzy nanocząstek metali, jednak ich próby nie przyniosły znaczej poprawy współczynników jakości rezonansów macierzy. Z tego względu postarali się wdrożyć kombinację technik zamiast jednego podejścia i w ten sposób uzyskali poprawę rzędu wielkości, demonstrując matrycę nanocząstek metalu (metapowierzchnia) o rekordowo wysokim współczynniku jakości.

Zdaniem naukowców strukturyzowane powierzchnie - zwane również metapowierzchniami - mają bardzo obiecujące perspektywy w różnych zastosowaniach nanofotonicznych, których nie można zbadać przy użyciu tradycyjnych naturalnych materiałów sypkich, a czujniki, nanolasery, kształtowanie wiązki światła i sterowanie to tylko kilka przykładów wielu zastosowań.

Zalety metapowierzchni wykonanych z nanocząsteczek metali szlachetnych

Ponadto metapowierzchnie wykonane z nanocząstek metali szlachetnych - na przykład złota lub srebra - mają pewne wyjątkowe zalety w porównaniu z nanocząsteczkami niemetalicznymi. Mogą ograniczać i kontrolować światło w nanoskali, która jest mniejsza niż jedna czwarta długości fali światła (poniżej 100 nm, podczas gdy szerokość włosa przekracza 10 000 nm).

Na dodatek w przeciwieństwie do nanocząstek niemetalicznych światło nie jest zamknięte ani uwięzione wewnątrz nanocząstek metalu, ale jest skoncentrowane blisko ich powierzchni, a zjawisko to jest naukowo nazywane „zlokalizowanymi powierzchniowymi rezonansami plazmonowymi (LSPR). Cecha ta daje dużą przewagę nanocząsteczkom metali w porównaniu z ich odpowiednikami dielektrycznymi.

Takie rezonanse powierzchniowe można by wykorzystać do wykrywania organizmów biologicznych lub cząsteczek w medycynie lub chemii. Mogą być również wykorzystane jako mechanizm sprzężenia zwrotnego niezbędny do wzmocnienia lasera. W ten sposób można zrealizować maleńki laser w nanoskali, a także wdrożyć zastosowania w wielu działaniach nanofotonicznych, takich jak detekcja światła i odległość (LiDAR), np. do wykrywania obiektów w polu dalekim.

Źródło: Nature Communications

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również