Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu w 80 proc. gotowe

elektrownia Opole © PGE

Udostępnij:

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole przekroczyło już 80 proc. Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Budowa nowych bloków w opolskiej elektrowni PGE to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 r. Wybudowanie dwóch nowych bloków, każdego o mocy brutto 900 MW, nie tylko uplasuje Elektrownię Opole w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale również znacznie zwiększy jej rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Bloki opalane będą węglem kamiennym, którego roczne zużycie szacowane jest na ok. 4 mln ton.

PGE odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, czyli gwarantowaniu milionom polskich rodzin i setkom tysięcy firm stabilnych i relatywnie tanich dostaw energii elektrycznej. Nowoczesna technologia wykorzystywana przy budowie opolskich bloków pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, a ponadto zredukuje emisję dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.


Grupa jest największym inwestorem w kraju i tym samym kołem zamachowym polskiej gospodarki. Rozbudowa Elektrowni PGE w Opolu to nie tylko powiększenie aktywów Grupy, ale również rozwój polskich przedsiębiorstw. Aż 70 procent wartości wszystkich zamówień w ramach projektu trafia do polskich firm, a z każdej wydawanej przez PGE złotówki 70 groszy pozostaje w Polsce. Ta ogromna inwestycja to również tysiące miejsc pracy – obecnie na placu budowy pracuje dziennie ponad 5,5 tys. osób – dodaje Henryk Baranowski.

Prace na placu budowy trwają od początku lutego 2014 r. W listopadzie 2014 r. wmurowany został kamień węgielny. Przez 3,5 roku realizacji tego przedsięwzięcia wykonano główne roboty budowlane, w tym zamontowano konstrukcje kotłowni i części ciśnieniowe kotłów obu bloków oraz konstrukcje maszynowni i wybudowano płaszcze chłodni kominowych, o wysokości ponad 185 m. Jednym z kamieni milowych był etap prac realizowanych na początku 2017 r. Wtedy między innymi dostarczony i posadowiony został stojan generatora bloku numer 6 oraz zakończono, z wynikiem pozytywnym, próbę wodną kotła bloku numer 5. Pozytywny efekt przyniosła także próba ciśnieniowa rurociągów wysokoprężnych oraz skraplacza bloku numer 5.

Za nami są też prace związane z pozytywnym zakończeniem testów i prób odbiorowych urządzeń elektrycznych i osiągnięciem gotowości do podania napięcia na rozdzielnię GIS 110 kV oraz przygotowaniem części ciśnieniowej kotła nr 6 do przeprowadzenia próby ciśnieniowej. Osiągnęliśmy już gotowość rozproszonego systemu sterowania technologicznego i elektrycznego do rozpoczęcia prac uruchomieniowych. Trwają intensywne prace związane m.in. z kablowaniem obiektów i montażem rurociągów średnio- i niskoprężnych oraz przygotowaniem do płukania układów olejowych turbiny bloku nr 5 – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w Grupie PGE prowadzi działalność wytwórczo-wydobywczą.


TOP w kategorii
Obecnie trwa montaż turbozespołów dla bloków 5 i 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto pracownicy budowy intensywnie pracują przy montażu elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin. To bardzo istotne z punktu widzenia norm środowiskowych. Uwagę obserwujących postęp inwestycji w Elektrowni Opole zwraca również zmieniający się wygląd chłodni kominowej, która obsługiwać będzie blok 6. Na jej powłoce zewnętrznej powstaje ogromny rysunek tęczy, słońca i nut – z jednej strony nawiązujący do sąsiadujących z nią chłodni, a z drugiej do Opola, stolicy polskiej piosenki. Ta nietypowa „praca plastyczna” to także wyzwanie logistyczne, ponieważ do pomalowania jest aż 4,5 ha powierzchni.

Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Tzw. zimny rozruch ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego. W zakresie przedsięwzięć towarzyszących prace również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mowa przede wszystkim o stacji uzdatniania wody, która zgodnie z planem ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym kwartale. Stacja ta z wynikiem pozytywnym zakończyła swój pierwszy 72-godzinny rozruch. Docelowo ma uzdatniać wodę dla czterech istniejących i dwóch powstających właśnie bloków.

Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również