O instrumentach ułatwiających prowadzenie biznesu

©

Udostępnij:

Wymiana doświadczeń, wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązań pozwalających na udoskonalenie portali punktów kontaktowych dla przedsiębiorców oraz zapoznanie się z ich opiniami i oczekiwaniami na temat europejskiej polityki handlowej były tematami ostatnich spotkań, w których udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. Spotkania są ważnym elementem prac nad ulepszaniem portalu biznes.gov.pl oraz Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji” w Warszawie przedstawiciele krajów Unii Europejskiej omawiali kwestie związane z funkcjonowaniem punktów kontaktowych dla przedsiębiorców w państwach członkowskich. Ministerstwo Rozwoju prowadzi polski punkt kontaktowy – Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Efektem spotkania jest lista działań i inicjatyw, która stanie się inspiracją dla stworzenia podstaw jednego serwisu na poziomie europejskim - Single Digital Gateway.Natomiast, w trakcie IV edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju mogli zapoznać się z opiniami firm na temat problemów i barier w handlu europejskim, jednolitego rynku i zrównoważonego rozwoju Europy. Polskim przedsiębiorcom biorącym udział w spotkaniu zaprezentowano również portal biznes.gov.pl.

Portal biznes.gov.pl przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy zamierzają założyć swoją działalność gospodarczą, jak i dla tych, którzy już ją prowadzą. Dzięki portalowi przedsiębiorca wiele spraw związanych z prowadzeniem firmy załatwi online. Założy i będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w sposób łatwy i intuicyjny, a wszelkie formalności z tym związane są uproszczone. Portal daje możliwość zapoznania się z praktycznymi instrukcjami postępowania, przydatnymi w prowadzeniu firmy w różnych branżach. Moduł eWnioski natomiast umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

Portal prowadzony i rozwijany jest w ramach projektu „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji” współfinansowanego z Programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 61 milionów złotych z czego ponad 51 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również