Ochrona przed pyłem

©

Udostępnij:

Komentarz Jacka Szczepanika, wiceprezesa firmy DeniosWszędzie tam, gdzie w procesach technologicznych powstaje i gromadzi się pył, należy go przebadać w wyspecjalizowanym laboratorium. Pył nie tylko bowiem jest szkodliwy dla pracowników, ale też stwarza bardzo duże zagrożenie wybuchem. Już ziarna o średnicy mniejszej niż 0,5 mm mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową, choć nie zawsze do tego dochodzi. Pył ma bardzo różne właściwości, dlatego wymaga zbadania i oznaczenia wszystkich standardowych parametrów zapalności oraz wybuchowości. Szereg norm europejskich zharmonizowanych z prawem polskim określa zasady wykonania takich badań. Po oznaczeniu parametrów należy skorzystać z właściwych technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo. Redukcji zapylenia służyć ma przede wszystkim odpowiednia wentylacja. Na rynku istnieją wyspecjalizowane firmy, takie jak Denios, wykonujące instalacje wentylacji dostosowane do konkretnego procesu.

Udostępnij:

Drukuj


TOP w kategoriiMMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również