Olej Mobil do sprężarek chłodniczych

© ExxonMobil

Udostępnij:

 

ExxonMobil opracował nowy olej syntetyczny do przemysłowych układów chłodniczych. Mobil SHC Gargoyle 80 POE jest przeznaczony do smarowania sprężarek, przede wszystkim modeli tłokowych, których czynnikiem chłodniczym jest dwutlenek węgla (CO2, R-744). Olej ma zastosowanie m.in. w produkcji żywności, podczas mrożenia, przechowywania w chłodnych warunkach, a nawet w układach chłodniczych na wyposażeniu jednostek morskich.

Nowy olej, produkowany na bazie poliestrów (POE), zwiększa skuteczność smarowania, ochronę przed zużyciem oraz stabilność chemiczną i termiczną. Produkt uzupełnia dotychczasową ofertę syntetycznych środków smarnych ExxonMobil do sprężarek i układów chłodniczych, która obejmuje oleje Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 Series oraz Mobil EAL Arctic Series.Trzy główne korzyści wynikające ze stosowania nowego oleju Mobil SHC Gargoyle 80 POE to doskonała płynność w niskich temperaturach, kontrola lepkości podczas pracy oraz możliwość poprawy wydajności układu w porównaniu z olejami mineralnymi.

Siłą napędową prac nad nowym olejem Mobil SHC Gargoyle 80 POE był prognozowany na najbliższe cztery lata szybki wzrost zainteresowania dwutlenkiem węgla – według szacunków ExxonMobil, do 2020 roku dwutlenek węgla będzie jednym z najpopularniejszych czynników chłodniczych w przemyśle. Będzie on powszechnie stosowany również w mniejszych, komercyjnych układach chłodzenia.

Nowy olej zapewnienia szereg istotnych korzyści:

  • Mocniejszy film olejowy w obecności czynnika chłodzącego zapewnia doskonałą szczelność wału w porównaniu z olejami mineralnymi, a tym samym zmniejsza zmęczenie łożysk i ogranicza ilość nieplanowanych przestojów.
    Wysoki wskaźnik lepkości przekłada się na doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach i poprawę sprawności parownika.
  • Niski współczynnik tarcia umożliwia wzrost sprawności układu i zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z olejami mineralnymi1.

 

Naturalne czynniki chłodnicze są coraz bardziej popularne w Europie oraz na innych kontynentach” – mówi Andrea Jacobsen, dyrektor ds. marketingu przemysłowych środków smarnych w regionie EAME w ExxonMobil. „Nasze nowe syntetyczne środki smarne do sprężarek chłodniczych są odpowiedzią na oczekiwania rynku oraz podnoszą skuteczność ochrony urządzeń i efektywność energetyczną zakładu, co potwierdziły testy terenowe” – dodaje.

Skuteczność Mobil SHC Gargoyle 80 POE w praktyce
W fazie rozwoju nowego produktu, Mobil SHC Gargoyle 80 POE przez 18 miesięcy był testowany w czterech sprężarkach tłokowych na wyposażeniu zakładu dużego producenta żywności z północno-zachodniej Francji. Po zmianie mineralnego oleju poliestrowego na syntetyczny Mobil SHC Gargoyle 80 POE, producent zaobserwował mniejsze zużycie oleju, obniżenie temperatur tłoka i mniejsze zużycie energii. Firma zaraportowała 2% spadek zużycia energii w warunkach podobnego obciążenia sprężarki. Niższe temperatury pracy oleju przekładają się na wyższą lepkość oleju i wytrzymałość filmu olejowego, a to poprawia smarowanie i ochronę sprzętu oraz spowalnia jego zużycie.

---

1Wyniki opierają się na doświadczeniu pojedynczego klienta. Rzeczywiste korzyści mogą różnić się w zależności od rodzaju sprzętu i warunków eksploatacji oraz wcześniej stosowanego środka smarnego. Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do jakości oleju w porównaniu z konwencjonalnymi olejami o tej samej klasie lepkości w podobnych zastosowaniach. Zastosowana technologia pozwala zwiększyć efektywność o 2 proc. w porównaniu z referencyjnymi produktami testowanymi w kontrolowanych warunkach. Poprawa efektywności zależy od warunków operacyjnych i zastosowania.

www.mobil.pl

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również