Oszczędności energii dzięki stacji sprężonego powietrza

©

Udostępnij:

Czy to w przypadku ogrzewania budynków, podgrzewania wody, czy ciepła niezbędnego do realizacji procesów produkcyjnych - wszędzie tam, gdzie chodzi o moc grzewczą - przy pomocy sprężarek można wyraźnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Każda sprężarka śrubowa przekształca dostarczoną jej energię elektryczną niemal w całości na energię cieplną. Około czterech procent tej energii pozostaje w wytworzonym sprężonym powietrzu, a około dwóch procent urządzenie sprężające wypromieniowuje w postaci ciepła do otoczenia w sposób nieukierunkowany. Oznacza to, że 94% energii użytej do wytworzenia sprężonego powietrza czeka w chłodnicach na ponowne wykorzystanie. W obliczu ciągłego wzrostu ceny energii, jest to coraz cenniejszy kapitał, do którego doskonały dostęp można uzyskać dzięki urządzeniom do odzysku ciepła KAESER KOMPRESSOREN.Ciepło potrzebne jest nie tylko w zimie, potrzeba ogrzewania występuje bowiem w mniejszym lub większym stopniu również w miesiącach przejściowych. Można przyjąć, że w naszej strefie klimatycznej zapotrzebowanie na energię grzewczą występuje przez około 2000 godzin w roku.Ogrzewanie ciepłym powietrzem

Powietrzem chłodzącym sprężarki można bardzo skutecznie ogrzewać pomieszczenia poprzez kanały wentylacyjne. Kanały wentylacyjne odprowadzają podgrzane powietrze chłodzące do miejsc, gdzie jest coś do podgrzania. W ten sposób za pomocą ciepła odprowadzanego ze sprężarek możliwe jest na przykład podgrzanie sąsiadujących ze sprężarkownią pomieszczeń magazynowych lub warsztatów. W przypadku braku zapotrzebowania na powietrze grzewcze, odprowadzane ciepło kierowane jest za pomocą przepustnic na zewnątrz. Sterowane termostatycznie i zaopatrzone w napędy przepustnice są w stanie poprzez regulowany strumień ciepłego powietrza utrzymywać temperaturę w pomieszczeniach na stałym poziomie.

Oprócz wykorzystania do pełnego lub dodatkowego ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych oraz hal magazynowych podgrzane powietrze chłodzące można również wykorzystać bezpośrednio do wspierania procesu suszenia po operacjach malowania, mycia lub do stworzenia śluz powietrznych.


Ciepło ze sprężarek w systemach grzewczych

W przypadku odprowadzania ciepła wytwarzanego przez sprężarki do istniejących systemów podgrzewania wody lub instalacji wody użytkowej, możliwe jest wykorzystanie do 72% doprowadzonej do sprężarek energii. Obniża to znacznie zapotrzebowanie na energię przeznaczoną do celów grzewczych. Ponadto przyczynia się to do ochrony środowiska, albowiem każdy zaoszczędzony na ogrzewaniu litr oleju opałowego oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 2,727 kg.
Na życzenie klienta firma KAESER KOMPRESSOREN wyposaża nowe sprężarki śrubowe z profilem SIGMA o mocy zainstalowanej od 5,5 kW w zintegrowane płytowe wymienniki ciepła. Od 18,5 kW istnieje możliwość zastosowania także wymienników o podwyższonym bezpieczeństwie. Do starszych sprężarek produkcji KAESER KOMPRESSOREN dostarczane są specjalnie zestawy montażowe, umożliwiające ich doposażenie.

Płytowe wymienniki ciepła stanowią korzystne cenowo rozwiązanie. Umożliwiają one wykorzystanie ciepła odprowadzanego ze sprężarek śrubowych do podgrzewania wody użytkowej na przykład w pralniach, galwanizerniach lub do czyszczenia materiałów.

Wymienniki o zwiększonym bezpieczeństwie usuwają niebezpieczeństwo przedostania sie do wody oleju chłodzącego sprężarkę, dzięki czemu sprawdzają się w zastosowaniach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, zakładów chemicznych i farmaceutycznych oraz do podgrzewania wody pitnej w stołówkach i kuchniach zakładowych.
Przy aktualnych cenach energii okres amortyzacji systemów odzysku ciepła wynosi ok. 1/2 do 1 roku (w przypadku wymienników płytowych przeznaczonych do odprowadzania ciepła do systemów grzewczych) i jest to tendencja malejąca.

Udostępnij:

Drukuj
Klaus Dieter Bätz
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również