Oto główne przeszkody w zwiększaniu efektywności energetycznej

© CC/Wikimedia

Udostępnij:

Okazuje się, że na drodzę do lepszego wykorzystania potencjału energetycznego w przedsiębiorstwach, stoi państwo polskie.

Kogeneracja i energetyka rozproszona stanowią szansę na zwiększenie efektywności energetycznej i dekarbonizację gospodarki. Na drodze do ich rozwoju stoją jednak niestabilność ram prawnych i brak długofalowej polityki związanej z systemem wsparcia. Takie wnioski wysuwają uczestnicy debaty "Szanse i bariery dla rozwoju kogeneracji w Europie Środkowo-Wschodniej", zorganizowanej przez GE Distributed Power.W krajowym miksie energetycznym jest miejsce na zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego, ale jego dzisiejsza cena uniemożliwia znaczący rozwój technologii gazowych. Aby wspomóc kraje członkowskie w ich drodze do gospodarki niskoemisyjnej i zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza, Unia Europejska wprowadziła kilkanaście aktów prawnych, m.in. Dyrektywę o Emisjach Przemysłowych (IED) i Dyrektywę o Europejskim Systemie Handlu Emisjami.

Obecnie projektowana jest Unia Energetyczna, w ramach której usprawnione zostaną mechanizmy swobodnego przepływu, co pozwoli na wzmocnienie rynku gazu, dostępnego po niższych cenach. Technologie gazowe, pomimo, że są efektywne i nie wpływają na środowisko wymagają jednak wsparcia na poziomie kraju.

Uczestnicy debaty, reprezentujący firmy GE Distributed Power, EDF Polska, PGNiG Termika, BEPCO oraz Urząd Regulacji Energetyki uznali, że Bruksela powinna wdrażać ogólne ramy prawne i wyznaczyć „mapę drogową” dla rozwoju niekonwencjonalnych technologii energetycznych, takich jak technologie kogeneracyjne oparte na gazie. Zgodzili się jednak, że państwa członkowskie powinny pracować na poziomach krajowych i opracować indywidualne rozwiązania, przy czym minimalny okres stabilności ram prawnych, konieczny dla rozwoju inwestycji w kogenerację wynosi 15 lat.

W przypadku Polski aktualnym problemem pozostaje także proces notyfikacji przepisów, czyli przekonania Komisji Europejskiej, że wsparcie kogeneracji do 2018 jest zgodne z zasadami rynku europejskiego. Przykładem właściwie prowadzonej polityki w tym zakresie jest Rumunia, której przepisy wspierają kogenerację, co w dużym stopniu pomogło rozwinąć inwestycje.

Leon van Vuuren, szef GE Distributed Power na Europę, Afrykę Północną, Indie i Turcję zwrócił uwagę, że w Polsce system aukcyjny mógłby być właściwym systemem wsparcia dla kogeneracji, pod warunkiem jej racjonalnego zaplanowania. Dodał, że w porównaniu z tradycyjnymi blokami, technologie energetyki rozproszonej wymagają mniejszych nakładów finansowych, a ich dodatkową wartość stanowią krótki cykl inwestycyjny i możliwość przenoszenia niewielkich jednostek w zależności od potrzeb.Polska jest drugim w Europie (po Niemczech) producentem ciepła systemowego. W związku z tym, że wysokosprawna kogeneracja pozwala na zwiększanie efektywności energetycznej, kluczowe jest umożliwienie jej rozwoju poprzez zapewnienie długofalowej polityki wsparcia.

Źródło: GE for CEE

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również