Oto najnowsze dane dotyczące handlu zagranicznego Polski

©

Udostępnij:

Z najnowszych danych GUS wynika, że styczeń tego roku przyniósł spowolnienie obrotów towarowych Polski. 

Jak podaje urząd, eksport, po 7,8 proc. wzroście w 2015 r., w styczniu br. zwiększył się o 1,5 proc. Z kolei import spadł o 0,3 proc. wobec wzrostu o 3,9 proc. w 2015 r. Nadwyżka obrotów wyniosła ponad 0,7 mld euro, czyli była o 0,25 mld euro wyższa niż w styczniu 2015 r.Na powyższe wyniki złożyło się m.in. spowolnienie tempa wzrostu importu głównego odbiorcy naszych towarów, Niemiec (do 1,5 proc.), osłabienie złotego (o 2,7 proc. w stosunku do euro oraz o 10 proc. w stosunku do dolara), dalsze obniżenie ceny ropy naftowej (o ok. 35 proc.) oraz utrzymująca się słaba koniunktura u naszych wschodnich sąsiadów.

Analogicznie jak w 2015 r., w styczniu 2016 r. korzystniej kształtowały się obroty z rynkami rozwiniętymi (wzrost eksportu o 3,9 proc., do 12,3 mld euro), niż z krajami rozwijającymi się (spadek sprzedaży o 14 proc., do niespełna 1,6 mld euro).

Wywóz do UE zwiększył się o 3 proc. (do 11,4 mld euro), w tym, wśród ważniejszych rynków, najszybciej do: Szwecji (o ponad 18 proc.), Danii (o 12,4 proc.), Włoch (o 11 proc.), Austrii (o 8 proc.), Rumunii (o 7,8 proc.). Sprzedaż do Niemiec zwiększyła się natomiast o 4,7 proc.

W styczniu br. wyraźne ożywił się wywóz do pozaunijnych rynków rozwiniętych. Eksport na te rynki zwiększył się aż o 17,6 proc., podczas gdy w ostatnich dwóch latach tempo jego wzrostu było zdecydowanie niższe od średniej. Zadecydowało o tym dynamiczne ożywienie eksportu do: Norwegii (który po notowanych w ostatnim okresie głębokich spadkach, w styczniu br. zwiększył się aż o 30 proc.), Japonii (o ponad 50 proc.) oraz USA (o 11,5 proc.).

Trend spadkowy utrzymał się natomiast w przypadku eksportu do WNP. Sprzedaż do tej grupy państw zmniejszyła się o ok 15 proc. (do 0,6 mld euro), w tym do Rosji o ok. 18 proc., na Ukrainę o 5 proc. oraz na Białoruś o ponad 10 proc.Niekorzystne zmiany notowano w eksporcie do pozostałych państw rozwijających się - po dynamicznym jego wzroście w 2015 r. (o blisko 14 proc.), w styczniu br. spadł o 13 proc. Zadecydowało o tym zmniejszenie eksportu m.in. do Turcji (o ponad 10 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 40 proc.), Meksyku (o 27 proc.), Algierii (o blisko 30 proc.) i Brazylii (o ponad 30 proc.). Z drugiej strony dynamicznie zwiększyła się sprzedaż m.in. do Chin (o ok. 20 proc.), Singapuru (ok. 10-krotne), Serbii (o ok. 14 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 55 proc.) oraz Egiptu (o 80 proc.).

W przekroju towarowym, notowane w styczniu br. spowolnienie wywozu, w głównej mierze wynikało z wyhamowania sprzedaży wyrobów elektromaszynowych (wzrost zaledwie o 0,2 proc.) oraz spadku sprzedaży wyrobów metalurgicznych (o 8 proc.). Z drugiej strony został utrzymany, a nawet wyraźnie wzmocniony, trend dynamicznego wzrostu wywozu wyrobów przemysłu lekkiego (wzrost o ponad 30 proc.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również