Polski wynalazek może zrewolucjonizować branżę energii odnawialnej

FreeVolt, elektroda grafenowa, ogniwa fotowoltaiczne © Euro Com Project

Udostępnij:

Naukowcy firmy Euro Com Project zbadali możliwości użycia polskiego grafenu w modułach fotowoltaicznych. Według nich wynalazek zrewolucjonizuje rynek energetyki słonecznej, a przy użyciu wysokosprawnych ogniw fotowoltaicznych wraz z elektrodą grafenową rozwiązanie obniży koszty produkcji 1 kWh nawet o połowę. Rozwiązanie zostało opatentowane.

Zdaniem autorów patentu obecna technologia fotowoltaiczna jest już na granicy rentowności. Wynalazek ma znacząco zwiększyć wydajność modułu fotowoltaicznego, a w konsekwencji elektrowni słonecznej. Innowacyjne na skalę światową rozwiązanie daje szansę na zmianę dotychczasowego postrzegania energetyki słonecznej jako mało wydajnej i stosunkowo drogiej. Mogileńska spółka Euro Com Project – właściciel takich marek jak FreeVolt, FreeHeat, FreeDrive – opracowała sposoby aplikacji warstwy grafenu w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych. Zastosowanie materiału dwuwymiarowego stworzyło nowe możliwości zwiększenia sprawności ogniw, przewyższające oczekiwania działu R&D. Co istotne, wyprodukowane z takich ogniw moduły będzie można instalować także w regionach bardzo gorących, w których z uwagi na wysoką temperaturę ich efektywność znacząco spadała.

Projekt ten można śmiało określić jako przełomowy. Technologia PVGRAF jest szansą na zrewolucjonizowanie światowej branży odnawialnych źródeł energii przy udziale polskiego grafenu i polskiej myśli technologicznej i może stać się naszym hitem eksportowym – mówi Dariusz Zamroczyński, współtwórca projektu.

Opatentowany wynalazek to wynik wieloletniego poszukiwania rozwiązania przez spółkę, która ma już na swoim koncie kilka patentów wdrożonych do komercjalizacji. Owocem wspólnej pracy naukowców i działu R&D jest możliwość użycia polskiego grafenu na przemysłową skalę w całej branży odnawialnych źródeł energii. Spółka nie tylko opatentowała technologię, ale też posiada ogniwa krzemowe pokryte elektrodą grafenową o nazwie PVGRAF. Pierwsze na świecie ogniwa 156 mm x 156 mm pokryte jednoatomową warstwą grafenu zostały już przetestowane pod kątem wydajności i stabilności pracy. 

Tak zwany etap komercjalizacji materiału, czyli wdrożenia do produkcji i sprzedaży, powinien zakończyć się w połowie 2018 r. Będziemy wówczas chcieli zaprezentować grafenowe moduły wykonane w technologi PVGRAF z udziałem ogniw Mono Perc i HJT, jak i całą linię produkcyjną, która na te potrzeby została zaprojektowana – mówi Łukasz Nowiński, współtwórca projektu.

Proponowane rozwiązanie poprawi również trwałość krzemowego ogniwa fotowoltaicznego, gdyż grafen nie ulega korozji. Należy się tylko cieszyć, że zostało zaproponowane i będzie realizowane przez polskie firmy – dodał dr inż. Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.Źródło: Euro Com Project

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również