Precyzyjna i bezbłędna identyfikacja elementów wypalanych plazmą na każdym etapie produkcji i montażu

automatyzacja, proces produkcyjny, system znakowania, Stigal, punktowanie plazmą © Stigal

Udostępnij:

Żyjemy w czasach postępującej automatyzacji, która obejmuje praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Współczesnym przedsiębiorcom zależy na uzyskaniu jak największej jakości i powtarzalności produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności. Coraz większy stopień skomplikowania produktów, ich różnorodność oraz rosnące wymagania klientów wymuszają konieczność zapewnienia skutecznej identyfikacji detali wyciętych na przecinarkach plazmowych oraz ich odpowiedniego oznakowania celem przygotowania pod dalsze procesy produkcyjne.

Pamiętajmy, że każdy kolejny proces produkcyjny wiąże się z reguły z magazynowaniem, przemieszczaniem, sortowaniem, identyfikowaniem i czynnościami technologicznymi, w których można popełnić kosztowny błąd. Kwestia jednoznacznej identyfikacji produkowanych elementów na każdym etapie produkcyjnym oraz precyzyjne i bezbłędne naniesienie informacji technologicznych takich jak uwagi montażowe, rodzaje spoin, linie gięcia, miejsca spawania, punkty wiercenia itp stanowi jeden z największych problemów dzisiejszych firm produkcyjnych. To jak dobrze sobie z nią poradzimy przekłada się bezpośrednio na sukces, bądź porażkę na rynku. W STIGAL postanowiliśmy to zmienić i opracowaliśmy rozwiązanie, które już na pierwszym etapie produkcji, podczas wycinania elementów nanosi wszystkie niezbędne informacje całkowicie rozwiązuję opisany powyżej problem.Trzy technologie połączone w jeden system znakowania

System znakowania i opisywania detali opracowany przez STIGAL jest pierwszym na rynku kompletnym, zintegrowanym z przecinarką plazmową systemem pozwalającym na wykonywanie trasowania i punktowania plazmowego oraz znakowania atramentowego. W skład systemu wchodzą 3 technologie:

MPP: Moduł Punktowania Plazmowego
MTP: Moduł Trasowania i Opisywania Plazmowego
INK-100: Moduł Opisywania AtramentowegoPunktowanie plazmą – znacznie dokładniejsze od konwencjonalnych metod traserskich 

Moduł Punktowania Plazmowego MPP to wersja znakowania, która poprzez krótkotrwałe załączenie łuku plazmowego, tworzy na powierzchni blachy mikropunkty. Punkty wykonywane są przy wykorzystaniu tego samego palnika i źródła plazmy, którym wycina się elementy w blasze co znacznie przyspiesza i zwiększa dokładność punktowania detali w stosunku do konwencjonalnych metod traserskich. MPP w ciągu 1 min może wykonać kilkadziesiąt precyzyjnych punktów. Rozwiązanie takie w przeciwieństwie do trasowania ręcznego, czy też osobnych suportów punktujących, pozwala na uzyskanie wysokiej tolerancji rzędu 0,4 mm oraz całkowicie eliminuje konieczność jakiejkolwiek kalibracji. Operator może kontrolować i zmieniać parametry punktowania umożliwiając tym samym regulację głębokości powstających punktów.

Moduł MPP eliminuje konieczność zastosowania dodatkowego ręcznego procesu punktowania, które musi być poprzedzone procesem trasowania, a wysoka dokładność sprawia, że jest wykorzystywany w celach takich jak:

• wyznaczenie miejsc wiercenia otworów, które np. mają zostać później nagwintowane,
• tworzenia zbioru punktów wyznaczającego linie gięcia bądź spawania,
• dodatkowego oznaczenia montażowego, które wskaże spawaczowi, po której stronie natrasowanej linii, należy przyłożyć spawany element,
• wskazania miejsca zgrzewania punktowego nagwintowanych kołków.

Moduł MPP jest w standardzie wyposażenia każdej nowej maszyny wyprodukowanej przez STIGAL.

Precyzyjne punktowanie, znakowanie i opisywanie plazmą

Moduł Trasowania i Opisywania Plazmowego MTP umożliwia trasowanie blachy, zwane także żłobieniem. Polega on na trwałym nanoszeniu linii i znaków alfanumerycznych z wykorzystaniem tego samego palnika i źródła plazmy, którym wycina się elementy w blasze. Linie i znaki wykonywane są zmodyfikowanym łukiem plazmowym o odpowiednio dobranej wartości prądu i z zastosowaniem odpowiedniego gazu plazmowego. Zalety tej technologii mogą wykorzystywać wszyscy posiadacze maszyn STIGAL oraz agregatów plazmowych Hiqh Quality Cutting. Identycznie jak w module MPP, również tutaj operator ma wpływ na wartość natężenia łuku plazmowego, co przekłada się na kontrolę głębokości znakowania. Możliwość regulacji natężenia prądu jest bardzo ważna, ponieważ pozwala dobrać głębokość znakowania tak, żeby w zależności od potrzeb: znaki były lub nie były widoczne po kolejnych procesach produkcyjnych, np. po malowaniu.

Znaki nanoszone poprzez moduł MTP możemy podzielić na:

• trasowanie liniowe, które można wykorzystać do wyznaczania linii cięcia, gięcia blachy oraz wyznaczania miejsc wspawywania wzmocnień, żeber,
• trasowanie znaków alfanumerycznych, których zastosowanie jest bardzo szerokie.

      

Opisywaniem plazmowym możemy posłużyć się zawsze wtedy, gdy na detalu oprócz punktów do wiercenia oraz linii do gięcia czy spawania, chcielibyśmy dodatkowo umieścić napis, będący kodem, który w naszej produkcji określa np.:

• kod maszyny, na której wycięty został element,
• kod operatora, który wycinał te elementy,
• na której zmianie zostały wycięte elementy,
• do jakiej konstrukcji, czy maszyny są przeznaczone detale,
• jaka jest kolejność spawania, montażu tych elementów.

Drukowanie atramentowe na przecinarce plazmowej

Trzecim modułem składającym się na System znakowania i opisywania detali STIGAL, jest Moduł Opisywania Atramentowego INK-100. Jego najważniejszą zaletą jest bardzo szybkie nanoszenie znaków o wysokości od 13 do ponad 48 mm, z prędkością 12 m/min.

Główne zalety oraz możliwości atramentowego opisywania detali:

• jednoznaczna identyfikacja każdego elementu, która zabezpiecza nas przed możliwością popełnienia błędu przy sortowaniu elementów lub wydawaniu ich z magazynu, wysyłce do klienta itp.;
• pełna automatyzacja procesu przygotowania znakowania na poziomie oprogramowania CAM, praktycznie całkowicie eliminująca możliwość błędu;
• w przeciwieństwie do popularnych naklejek technologia może zostać zastosowana na blachach zardzewiałych i zabrudzonych bez ryzyka późniejszego odklejania się podczas magazynowania i transportu, tak więc wszystkie są trwale oznakowane i nie tracimy czasu na ponowną identyfikację elementów, z których np. odkleiła się naklejka;
• oznakowanie już na etapie wycinania detalu na maszynie, przekłada się na bardzo dużą oszczędność czasu nie tylko przy przygotowaniu i sortowaniu detali, ale również przy ich identyfikacji przez klienta końcowego, co stanowi wartość dodaną i pozwala na jeszcze większą oszczędność czasu, tym razem przez odbiorcę;
• wspomagania kontroli jakości: oprócz nazwy elementu możemy nanosić nazwę klienta, oznaczenie maszyny na której został wykonany element oraz pracownika, który pracował w danym momencie na maszynie, dzięki temu możemy zapewnić lepszą jakość i bardzo szybko zidentyfikować ewentualne powody powstania błędów i niezgodności produkcyjnych;
• jest procesem nie nanoszącym trwałych zmian w materiale, a różne rodzaje tuszu dostępne w naszej ofercie, pozwalają zadecydować, czy oznaczenie ma być łatwo czy trudno ścieralne.

Suport drukujący INK-100 umożliwia także nanieść dodatkowe opisy eliminujące ewentualność popełnienia błędów produkcyjnych, np:

• opis rodzaju powłoki galwanicznej jaką należy nanieść w dalszych procesach na element (np chrom, nikiel, ocynk itp),
• kolor farby, czy też kolor powłoki galwanicznej np. anodowania,
• uwagi montażowe, typu strona lewa, strona prawa, nitować, nie spawać itd.
• oznaczenia rodzaju spoin jakie należy wykonać na elemencie, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów podczas spawania.

Skupienie w jednym systemie trzech możliwości znakowania 

Połączenie trzech wymienionych powyżej technologii w jeden system oraz zintegrowanie go z przecinarkami plazmowymi STIGAL, pozwoliło stworzyć pierwsze kompletne rozwiązanie do znakowania i opisywania detali na rynku. Możliwość dowolnego wyboru technologi oraz zdefiniowania pożądanych parametrów oferuje użytkownikom ogromną przewagę konkurencyjną. Rozwiązanie to eliminuje żmudne czynności opisywania i znakowania detali, które nie tylko nie zapewniały żadnej powtarzalności, ale również stanowiły duży koszt i problem, szczególnie w przypadku dużych firm.

Opracowany przez nas system pozwala zmniejszyć liczbę operacji niezbędnych do wykonania finalnego produktu. Bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności możemy w powtarzalny sposób, w obrębie jednej maszyny uzyskać detale zawierające między innymi:

• łatwo lub trudno usuwalne znakowanie atramentem służące do ich identyfikacji, oznaczenia serii czy zawierające dowolny ciąg znaków alfanumerycznych;
• wykonane plazmą z dokładnością do 0,4mm punkty służące do oznaczenia miejsc wiercenia, gięcia czy spawania;
• wykonane plazmą z dokładnością do 0,4mm linie cięcia, gięcia czy też spawania o możliwej do wyregulowania głębokości znaku.

Rozwiązujemy zatem jeden z ważniejszych problemów produkcyjnych, jakim jest jednoznaczna identyfikacja elementów wytworzonych przez zakład produkcyjny. Przy tysiącach różnych elementów czas poświęcony na sortowanie, poszukiwanie zaginionych elementów, reklamacji wynikających z błędnych wysyłek, czy też niewłaściwych wydań na montaż stanowi ogromne koszty, a przede wszystkim stratę czasu, a nawet utratę klientów, niezadowolonych z błędnie zrealizowanych zleceń.

Oprócz ogromnej korzyści dla firmy wytwarzającej elementy, która jest w stanie je posortować i bezbłędnie wysłać do klienta lub przekazać na własną produkcję, system ten oferuje korzyść i wartość dodaną dla odbiorcy takich elementów, ułatwiając ich przyjęcie oraz sortowanie. Coraz większy nacisk kładziony na optymalizację procesów i kontrolę jakości sprawia, że klienci cenią sobie takie rozwiązanie, szczególnie w połączeniu z możliwością punktowania i trasowania plazmowego. Oszczędność czasu przekłada się na terminową realizację zleceń, brak kar umownych i większy zysk.

System praktycznie eliminuje błędy związane z nieprawidłowymi pomiarami wykonywanymi przez ludzi, zmniejsza liczbę operacji niezbędnych do wykonania finalnego produktu, pozwala na wykonywanie wielu czynności bez konieczności częstego zerkania w dokumentację papierową (a tu mamy częste problemy z ich dostępnością, czy też aktualnością). Umożliwia oznaczenie trwałe jak i nie trwałe. Widoczne pod powłokami galwanicznymi lub nie widoczne, co jest szczególnie ważne dla firm usługowych, których dodatkowym atutem jest szybka identyfikacja wielu tysięcy elementów i realizacja zleceń bez pomyłek. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to stanie się w najbliższym czasie nieodzownym elementem każdej nowoczesnej wypalarki plazmowej.

Źródło: Stigal

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również