Produkcja przemysłowa w Polsce – dana GUS

Preview
Reklama
Reklama

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2013 r. o 6,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 9,6%)  i o 9,7% niższa w porównaniu z listopadem 2013 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2012 r. i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem 2013 r.

W stosunku do grudnia 2012 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 22,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 14,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,3% oraz mebli – o 11,8%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2012 r. wystąpił jedynie w 4 działach: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,8%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,7%, metali – o 3,5% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 0,4%.

Reklama

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama