Projektowanie rozdzielnicy nn w zgodzie z normą PN-EN 61439

Preview
Siemens
Reklama
Reklama

Aby prawidłowo projektować i prefabrykować rozdzielnice znajomość szczegółów obowiązującej normy „rozdzielnicowej” jest niezbędna. Natomiast najważniejsza jest prawidłowa interpretacja jej zapisów oraz odniesienie ich do rzeczywistych rozwiązań stosowanych na co dzień w systemach rozdzielnic i szynoprzewodów niskiego napięcia.

Zespół firmy Siemens pomaga we wprowadzaniu nowej normy na każdym etapie powstawania inwestycji: od procesu planowania i projektowania, poprzez dobór i ofertowanie odpowiednich rozwiązań, aż do wsparcia podczas realizacji i uruchomienia obiektu.

Reklama

Główne zmiany wprowadzone przez normę PN-EN 61439

Wraz z nową normą PN-EN 61439 seria standardów dotyczących rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia została radykalnie zmieniona i zrestrukturyzowana. Głównym powodem tych zmian były pewne kluczowe punkty krytyki poprzedniej normy PN-EN 60439. Występowały trudności ze zrozumieniem i wprowadzaniem w życie postanowień starej normy, co prowadziło do subiektywnej interpretacji niektórych jej punktów. Pojawiały się również zarzuty odnośnie słabego uporządkowania zawartości. Jednym z największych dylematów, przed którymi stawali użytkownicy tej normy, było rozróżnienie pojęć pełnego badania typu (TTA) i częściowego badania typu (PTTA). Prowadziło to do błędnych interpretacji i częstego nadużywania tych pojęć (w szczególności pojęcia pełnego badania typu TTA, które było przypisywane rozdzielnicom bez takich badań). Nowa norma wycofuje podział na rozdzielnice z częściowym i pełnym badaniem typu, zamiast tego wdraża jedno przejrzyste pojęcie: „weryfikacja konstrukcji”. Jednocześnie wprowadza się jasny podział odpowiedzialności:

  • odpowiedzialność producenta oryginalnego,
  • odpowiedzialność prefabrykatora.

Powiązane firmy

Reklama

Odpowiedzialność producenta oryginalnego oraz prefabrykatora według normy PN-EN 61439

Główna odpowiedzialność za weryfikację konstrukcji w zakresie dwunastu punktów wymienionych w poprzednim akapicie spoczywa na producencie oryginalnym. W przypadku rozdzielnic Sivacon S4 wszystkie punkty zostały zweryfikowane przez firmę Siemens w niezależnych laboratoriach badawczych. Jako potwierdzenie przeprowadzenia stosownych badań dostępne są odpowiednie certyfikaty dokumentujące przebieg i wyniki testów.

Preview

Jeśli wszystkie punkty zostały poddane weryfikacji konstrukcji przez producenta oryginalnego, a prefabrykator podczas montażu będzie dokonywał wszystkich prac dokładnie według wytycznych producenta oryginalnego, wtedy nie ma potrzeby dokonywania ponownej weryfikacji tych punktów. Dlatego w interesie prefabrykatorów powinno być to, aby producent oryginalny poddał weryfikacji możliwie jak najwięcej wariantów wykorzystywanych na co dzień w rozdzielnicach.

Należy jednak pamiętać, że jeśli prefabrykator dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do już zweryfikowanego rozwiązania (lub zastosuje własne rozwiązanie), wtedy to on przejmuje odpowiedzialność za weryfikację konstrukcji w zakresie zmian, których dokonał. Dlatego kluczowym punktem są połączenia miedziane wewnątrz rozdzielnicy. W szczególności połączenia pomiędzy głowicami szynoprzewodów, a wyłącznikami głównymi oraz pomiędzy wyłącznikami głównymi i głównymi szynami zbiorczymi. Prefabrykator, aby uniknąć potrzeby przeprowadzania badań zwarciowych oraz termicznych powinien dokonywać gięcia miedzi na podstawie oryginalnych rysunków otrzymanych od producenta oryginalnego. Firma Siemens wraz z komponentami do prefabrykacji rozdzielnic Sivacon S4 dostarcza kompleksową dokumentację połączeń miedzianych wewnątrz rozdzielnicy, dzięki czemu zdejmuje z prefabrykatorów odpowiedzialność za weryfikację konstrukcji w tym zakresie. Są to rozwiązania przetestowane, dlatego klienci mają pewność odnośnie niezawodności takich połączeń. Dodatkową zaletą otrzymania takiej dokumentacji jest znaczne skrócenie czasu poświęcanego na przygotowanie połączeń miedzianych, co przekłada się na obniżenie kosztów produkcji rozdzielnicy.

Czy zmiany wprowadzone przez normę PN-EN 61439 są korzystne?

Norma PN-EN 61439 wprowadziła szereg zmian w zakresie rozdzielnic zasilających niskiego napięcia. Z punktu widzenia klienta końcowego są to pozytywne zmiany, ponieważ może mieć on pewność, że finalny produkt zgodny z tą normą będzie w pełni przebadany i bezpieczny. Zmiany są korzystne również dla prefabrykatorów pod warunkiem korzystania z rozwiązań producentów, którzy dostarczają w pełni zweryfikowane systemy rozdzielnic niskiego napięcia. Przykładem takiego producenta jest firma Siemens wraz ze swoim systemem rozdzielnic Sivacon S4, który jest w pełni przebadany i bezpieczny.

Wypełnij formularz TUTAJ i zarejestruj się na webinar "Jak zaprojektować i wyprodukować rozdzielnicę nn w zgodzie z normą PN-EN 61439?"

Źródło: Siemens

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama