Rok 2012 był korzystny dla MŚP

© ARI SA

Udostępnij:

Z najnowszych badań wynika, iż mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce prawie 40% małych i średnich przedsiębiorstw pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową. Co więcej, w ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy prognozują jej poprawę.

W porównaniu z 2011 rokiem zmalały kwoty finansowania zewnętrznego. W ich zaciąganiu przeszkadzają firmom skomplikowane procedury pozyskania kapitału, wysokie koszty z tym związane i duża liczba wymaganych zabezpieczeń. Firmy widzą za to szansę na pozyskanie środków z dotacji UE, o które w 2013 roku planuje ubiegać się aż 37,39% ankietowanych - wynika z najnowszego raportu na temat finansowania MŚP w 2012 roku przygotowanego przez agencję Praktycy.com na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji SA.Pierwsze półrocze 2012 roku było korzystne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Duża liczba inwestycji, często związana z przygotowaniami do EURO 2012, stymulowała ich rozwój. Jednak sytuacja ta zmieniła się diametralnie w trzecim kwartale ubiegłego roku, kiedy inwestycje te zostały ukończone. Dodatkowo w Polsce zaczęto odczuwać skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Efekty tej sytuacji widoczne są nadal. Obecnie priorytetem dla firm nie są już inwestycje, tak jak to miało miejsce w 2011 roku, lecz utrzymanie lub przywrócenie płynności finansowej (38,46% ankietowanych). Wśród przedsiębiorstw, które obecnie chcą inwestować w swój rozwój, nastąpił podział na te, które korzystają w tym celu z zewnętrznego finansowania (39,63%) oraz te, które wykorzystują wyłącznie kapitał własny (40,09%), bojąc się zaciągania zobowiązań związanych z ryzykiem finansowym.

MŚP napotykają nadal na poważne przeszkody w otrzymaniu finansowania zewnętrznego. Przedsiębiorcy deklarują, że najbardziej uciążliwe są dla nich skomplikowane procedury pozyskania finansowania (53,13%), wysokie koszty (43,75%) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń stosowanych przez firmy finansujące (38,54%). Widoczny jest wyraźny spadek zaufania do instytucji finansowych. W porównaniu z rokiem 2011 zmalało ono aż dwukrotnie. 38,5% przedsiębiorstw uważa, że wiarygodność instytucji - źródła pozyskania kapitału zewnętrznego ma dla nich duże znaczenie.

Z badania wynika, że przedsiębiorcy coraz rzadziej zaciągają zewnętrzne zobowiązania finansowe. Dwie na pięć firm finansuje się wyłącznie z kapitału własnego. Przedłużający się kryzys gospodarczy na świecie oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce spowodowało, że ponad 40% z nich woli korzystać wyłącznie z własnych zasobów pieniężnych, co daje 10-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Kolejna widoczna zmiana na rynku dotyczy korzystania wyłącznie z kapitału zewnętrznego, takiego jak kredyty, leasing, dotacje, itp. W porównaniu z rokiem 2011 liczba firm, które pozyskują fundusze tylko z tego źródła podwoiła się i wynosi obecnie 20%. To wszystko powoduje, że coraz mniej jest przedsiębiorstw, które wykorzystują obie formy finansowania jednocześnie. Jeszcze przed rokiem było ich 60%, teraz ta liczba spadła do 40%. Widoczna jest zatem coraz silniejsza polaryzacja. Rynek wyraźnie dzieli się na firmy, które mimo kryzysu chcą się rozwijać i zaciągają kredyty pod inwestycje oraz te, które nie podejmują ryzykowanych działań.Więcej na ten temat: Newconnector 

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również