Rusza wsparcie dla przedsiębiorców na badania i rozwój

©

Udostępnij:

Już można składać wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór potrwa do 30 października 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do rozbudowy potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Dotyczy to w szczególności wsparcia dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu Centra Badawczo-Rozwojowe w rozumieniu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 460 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również