Sektor MŚP gotowy na inwestycje

©

Udostępnij:

Znamy już nastroje przedsiębiorców w II kwartale 2014 roku. Z badania „Skaner MŚP” wynika, że właściciele firm patrzą w przyszłość z optymizmem i deklarują większą skłonność do inwestowania. Leasing jest nadal najczęściej wybieraną przez nich zewnętrzną formą finasowania.

Instytut Keralla Research w części badania zleconej przez EFL, zapytał przedsiębiorców o obszary inwestycji w II kwartale 2014 roku. W porównaniu do I kwartału odsetek właścicieli firm, którzy nie zamierzają lokować kapitału, spadł do 46,7 proc. w stosunku do 48,7 proc. w I kwartale. Firmy najwięcej zainwestują w marketing i reklamę.Pozytywne oceny, ugruntowane nastroje
Badanie „Skaner MŚP” pokazuje, że 18,8 proc. respondentów pozytywnie ocenia polską gospodarkę. W stosunku do ocen deklarowanych w I kwartale tego roku, obserwujemy obniżenie nastrojów, jednak patrząc z perspektywy roku zauważamy, że respondenci lepiej oceniają kondycję gospodarki (w stosunku do II kwartału 2013 roku). Wtedy optymistów twierdzących, że sytuacja gospodarcza kraju uległa poprawie było tylko 5 proc. Od IV kwartału 2013 roku widzimy poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców, co może świadczyć o stabilizacji sytuacji ekonomicznej w kraju. Raport pokazuje także rozczarowanie sektora MŚP I kwartałem br. Prawie 1/3 badanych, uważa, że początek roku był dla rozwoju ich firmy gorszy niż oczekiwali. Niemniej jednak, widzimy, że sektor MŚP optymistycznie patrzy w przyszłość, 27,3 proc. przewiduje poprawę sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższym czasie (wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku).Obszary inwestycji w II kwartale 2014 roku w sektorze MŚP
Przedsiębiorcy będą inwestować. Tak wynika z części raportu przygotowanego na zlecenie EFL. Ponad 27 proc. z nich ulokuje kapitał w działania związane z marketingiem i reklamą. 22 proc. badanych wolne środki przeznaczy na remont lub zakup lokalu. Respondenci w porównaniu z poprzednim kwartałem, (12,3 proc.) przeznaczą większe kwoty na zakup oprogramowania. Nadwyżki finansowe zostaną także przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń (20,2 proc.) oraz środków transportu (13,3 proc.). Z drugiej jednak strony, 12 proc. firm wstrzymuje się przed podjęciem inwestycji z powodu obawy przed nadmiernym zadłużaniem.

Podstawową formą finasowania inwestycji przedsiębiorców pozostaje kapitał własny. 91,9 proc. badanych z tych właśnie środków będzie finansowało zaplanowane inwestycje. Leasing jest nadal niezmiennie drugą formą finansowania najchętniej wybieraną przez firmy z sektora MŚP. W III kwartale najczęściej braną pod uwagę kombinacją finansowania będzie leasing połączony ze środkami własnymi. Z raportu Keralla Research wynika, że 11,6 proc. respondentów w taki sposób sfinansuje inwestycje.

Prezes największej firmy leasingowej w Polsce - EFL - zwraca uwagę na fakt, że „wzrósł odsetek firm, które zaplanowały inwestycje finansowane leasingiem. Wyniesie on 24,1 proc. co stanowi wzrost o 1,4 pkt. proc. w skali roku. Dla branży leasingowej jest to zapowiedź dobrych wyników w kolejnych kwartałach. Równocześnie wzrósł odsetek badanych, którzy uważają leasing za dostępne źródło finasowania. W tym kwartale niemal co piąty zainteresowany leasingiem wskazuje, że łatwiej mu z niego korzystać. W poprzednim roku taką odpowiedź wskazywało tylko niecałe 15 proc. respondentów”. W co będą inwestować właściciele firm, którzy sięgną po leasing w tym kwartale? „Niespełna 42 proc. z nich deklaruje, że sfinansują zakup środków transportu, a 38 proc. zainwestuje w zakup maszyn i urządzeń ” dodaje Radosław Kuczyński.

Wskaźniki KERNA oraz Index ZAIR
Wskaźnik nastrojów KERNA, wyrażający ocenę własnej firmy oraz kondycji gospodarki, wyniósł 45,46 pkt. na minusie, co w porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza wzrost o 7,03 pkt. Jest to najwyższy odczyt tego wskaźnika od ponad trzech lat. Na poprawę tegorocznych ocen wpływa poprawiająca się sytuacja w krajowej gospodarce oraz stabilizacja na rynkach Europy.

Index ZAIR, obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez MŚP, w tej edycji badania wyniósł 61,2 pkt. na minusie, co oznacza większą skłonność do inwestycji deklarowaną przez MŚP w stosunku do poprzedniego kwartału. Aktualny odczyt tego wskaźnika jest najwyższy od dwóch lat, co może świadczyć o tym, że przedsiębiorcy powoli, ale systematycznie zwiększają inwestycje. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2013 roku, Index ZAIR jest korzystniejszy o 2,9 pkt.

Więcej informacji: www.efl.com.pl

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również