Spada liczba upadłości

©

Udostępnij:

 

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, przeanalizowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), wynika, że sądy gospodarcze w listopadzie 2014 r. ogłosiły upadłość 49 przedsiębiorstw (jest to najniższa liczba upadłości od stycznia 2011 r. gdy zbankrutowały 43 przedsiębiorstwa).

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (grudzień 2013 r. – listopad 2014 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 809 przedsiębiorstw. Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po listopadzie okazała się o 1,6% niższa od zanotowanej na koniec października (822). Przed rokiem tj. w listopadzie 2013 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 914. Wynik bieżący jest więc o 11,5% lepszy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w bieżącym miesiącu (49 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w październiku 2014 r. (81 firm), podano również.

Według KUKE, w listopadzie udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w liczbie podmiotów, których upadłość ogłoszono wynosił 24%. Jest to poniżej typowego poziomu, ponieważ średni poziom udziału tych firm w ogóle upadłości w ciągu ostatniego roku plasował się na poziomie około 25%. W listopadzie ogłoszono upadłość 37 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. W zeszłym miesiącu upadło ich 58, co oznacza miesięczny spadek o 36,2%. W stosunku do listopada ub. r., w którym upadło 46 firmy, wynik jest mniejszy o 19,6%.KUKE w swoim komunikacie prognozuje: W całym 2015 roku liczba upadłości wyniesie około 754 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 9,2% mniej niż w 2014 roku (prognozowane 830 upadków). Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,4% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,2% prognozujemy, że w roku 2015 upadnie około 207 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli ok. 1,5% mniej w stosunku do 2014 roku (prognozowane 210 bankructw). W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność 547 spółek prawa handlowego (dla 2014 r. roku prognozujemy 620 bankructw), stanowi to spadek o 11,8%.

Według autorów prognozy, możemy spodziewać się, że na wiosnę do gospodarki dotrze pozytywny impuls w postaci dokonanej przez Radę Polityki Pieniężnej obniżki stóp procentowych, która zmniejszyła koszty firm, co przekłada się również na kondycję finansową gospodarstw domowych, a co za tym idzie - na stopniową poprawę nastrojów konsumentów. W nadchodzącym roku, po wolniejszym pierwszym kwartale, stopniowo będzie przyspieszać ożywienie gospodarcze.

www.kuke.com.pl

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również