Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych

© PKP Cargo

Udostępnij:

17 stycznia 2017 r. po raz pierwszy obradowała Grupa Wysokiego Szczebla ds. Inwestycji Kolejowych. Grupa ma wypracować rozwiązania, które pozwolą na sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w Polsce.

Grupa została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów z inicjatywy Komisji Europejskiej. W jej pracach uczestniczą m.in. przedstawiciele kilku ministerstw (w tym MR i MIiB), Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Zamówień Publicznych i zarządów województw.Spotkanie otworzył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił znaczenie sektora kolejowego w Strategii na rzez Odpowiedzialnego Rozwoju oraz odniósł się do problemów i wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej.

Następnie głos zabrał Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Podkreślił wysoką rangę Grupy, odróżniającą ją od innych zespołów roboczych oraz znaczenie sektora kolejowego w unijnej polityce spójności.

Tematyka obrad Grupy była bardzo szeroka. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało stan realizacji inwestycji kolejowych w POIiŚ i Regionalnych Programach Operacyjnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało informacje na temat finansowania, regulacji prawnych i planowania strategicznego sektora kolejowego. W kolejnej części spotkania Andrzej Merchel, prezes PKP PLK SA, omówił kwestie organizacyjne i zarządcze spółki warunkujące realizację inwestycji kolejowych. Na zakończenie Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT, przedstawił system wdrażania i zatwierdzania projektów oraz udział w procesie inicjatywy JASPERS.Każdej części posiedzenia towarzyszyła dyskusja, której wynikiem było ustalenie przebiegu dalszych prac w ramach Grupy. Wśród najważniejszych ustaleń należy wskazać konieczność wypracowania przez grupę rekomendacji dla PKP PLK SA w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach. Ponadto w celu usprawnienia przygotowania kolejnych inwestycji zarekomendowano wsparcie JASPERS już na etapie studium wykonalności. Poza wymienionymi działaniami ustalono także zakres informacji i analiz, które mają zostać przygotowane przez Grupę przed kolejnym posiedzeniem, planowanym na czerwiec.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również