Stalowy filar gospodarki

©

Udostępnij:

Prognozowany w najbliższych latach rozwój polskiej gospodarki (z PKB na poziomie 5-6% rocznie), oznacza dynamiczny wzrost zużycia wielu materiałów, również stali. Budowa autostrad, nowych mieszkań, hoteli i stadionów, rosnący popyt na maszyny, urządzenia i dobra konsumpcyjne - samochody, pralki i lodówki - powodować będzie wzrost zapotrzebowania na stal.

W związku z tym spodziewany jest wzrost zużycia stali nawet o jedną trzecią wobec dzisiejszego poziomu. Całkiem realne prognozy mówią o 16 - 17 mln ton/rok wyrobów stalowych potrzebnych polskiej gospodarce w latach 2011 - 2012. Krajowe huty, które w ostatnich latach dokonały prawdziwego skoku technologicznego, są w stanie sprostać większości tych wyzwań..
W wyniku udanej restrukturyzacji, wspieranej także publicznymi środkami, sektor stalowy znacząco się zmienił. Zlikwidowano przestarzałe i nieefektywne zdolności produkcyjne (ponad 8 mln ton), dostosowano urządzenia i technologie do światowych standardów, zwiększono wydajność i produktywność oraz o 25 procent efektywność energetyczną,.
Dzięki wyeliminowaniu nieekologicznych technologii znacząco ograniczono negatywne oddziaływanie sektora na środowisko naturalne, m.in. wielkość emisji CO2 w latach 1990 - 2007 zmniejszono aż o 60 procent.
Hutnictwo w Polsce jest jedną z nielicznych, niemal w pełni sprywatyzowanych gałęzi gospodarki. Inwestorzy - światowe koncerny stalowe - przeznaczają olbrzymie środki finansowe na unowocześnienie produkcji i podniesienie jakości wyrobów.
Wyroby krajowych hut są konkurencyjne i odpowiadają potrzebom lokalnego rynku. Przemysł stalowy to branża nowoczesna, zdolna rozwijać się w sposób zrównoważony, proporcjonalnie do tempa wzrostu polskiej gospodarki. Jedyną barierą na tej drodze może okazać się niewystarczająca ilość uprawnień emisyjnych CO2.
Produkcja stali

W 2007 r. wyprodukowano w Polsce 10,6 mln ton stali surowej (o 6% więcej niż w 2006 r.). W procesie konwertorowym wytopiono 58%, a w procesie elektrycznym 42% stali W stosunku do 2006 r. produkcja wzrosła o 6%. W strukturze produkcji stali surowej, niestety dominują jeszcze stale niestopowe (94% produkcji ogółem). Stale stopowe stanowią 6%, w tym stale odporne na korozję około 0,06%.

W 2007 r. wytworzono w Polsce ok. 8 mln ton wyrobów walcowanych na gorąco (o 4% więcej niż w 2006 r.). Wyroby płaskie stanowiły 39%, a długie 61%. Produkcja rur stalowych ogółem w 2007 r. wyniosła 414 tys. Ton, a kształtowników zimnogiętych zamkniętych 399 tys. ton.
W grupie wyrobów tzw. „zimnego przetwórstwa" w 2007 r. wytworzono 930 tys. ton blach i taśm walcowanych na zimno (o 3% mniej niż w 2006 r.), blach i taśm ocynkowanych 436 tys. ton (o 14% mniej niż w 2006 r.) oraz 168 tys. ton blach i taśm pokrywanych powłokami organicznymi (o 56% więcej niż w 2006 r. ).
Krajowe zużycie jawne (produkcja + import - eksport) wyrobów stalowych gotowych w 2007 r. wyniosło 12,0 mln ton i było wyższe o 12% w stosunku do odnotowanego w 2006 r. W strukturze zużycia gotowych wyrobów hutniczych dominowały wyroby płaskie (51%). Zużycie wyrobów długich stanowiło 40% a rur i kształtowników giętych na zimno zamkniętych 9% ogólnego zużycia. Geograficzna bliskość dostawców stali i jej odbiorców sprawiła, że Polska jest atrakcyjna dla inwestorów wytwarzających dobra konsumpcyjne z dużym udziałem stali (agd, samochody, maszyny itd.).

Cały raport w numerze 5/2008 MM

Udostępnij:

Drukuj
Romuald Talarek
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również