System ATMS (Alan Time Management System)

©

Udostępnij:

Zarządzanie i automatyczne planowanie harmonogramu pracy zmianowej stało się proste, łatwe i szybkie. Dzięki dotychczasowym wdrożeniom, spotkaniom z użytkownikami oraz spostrzeżeniom przekazanym podczas wielu konferencji i targów firma Alan Systems wprowadza nową funkcjonalność wzbogacającą jej system ATMS (Alan Time Management System).

Aż 624 osobom, z którymi firma ta przeprowadziła rozmowy, układanie harmonogramu pracy zmianowej kojarzyło się z ciężką, mozolną pracą, tysiącami kartek, pilnowaniem odpowiednich przerw w pracy, z uwzględnianiem kwestii urlopowych, a ponadto jeszcze z przestrzeganiem Kodeksu pracy. Zaplanowanie zatem grafiku stawiało przed nimi niemałe wyzwanie. Dlatego Alan Systems proponuje nowoczesne rozwiązania informatyczne sprawiające, że planowanie harmonogramu staje się czynnością prostą, zautomatyzowaną i przede wszystkim szybką. Rozwiązania te cechuje system, który m.in.:
podpowiada dostępne opcje, generuje automatycznie harmonogram dla 50, 100, 200, a nawet 1000 pracowników i jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa pracy;
uwzględnia przypisanie pracowników do odpowiednich brygad czy też grup, bierze pod uwagę grupy alternatywne;
planuje odrębny grafik dla wybranej osoby oraz ma na uwadze preferencje co do typu pracy;
pozwala na zdefiniowanie m.in. takich parametrów, jak minimalna i maksymalna obsada na danej zmianie, praca w trudnych warunkach, kolejność zmian, priorytety obsadzania stanowisk, dni i zmian określonymi specjalistami;
umożliwia automatyczne tworzenie harmonogramów na podstawie raz zdefiniowanych kryteriów na wiele kolejnych okresów;
ułatwia pracę osobie, która tworzy grafik, eksportuje wygenerowany harmonogram do pliku tekstowego oraz pozwala na jego wydruk;
usprawnia działanie poprzez generowanie szeregu raportów na potrzeby działu księgowości, kadr, działów operacyjnych czy na potrzeby PIP;
ma intuicyjny interfejs użytkownika wykorzystujący technologię „przeciągnij i upuść".
To wszystko staje się możliwe dzięki wzbogaconej funkcjonalności systemu ATMS. System ten służy nie tylko do rejestracji, ale głównie do precyzyjnego zarządzania czasem pracy. Jest autorskim systemem rejestracji i kontroli czasu pracy oraz kontroli dostępu. Zadaniem ATMS jest przede wszystkim poprawa wydajności i efektywności pracy, minimalizacja kosztów pracy, lepsze zarządzanie potencjałem kadry pracowniczej, a także zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.
System ma różne moduły, przez co może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Specjalnością firmy Alan Systems jest integracja systemów typu RCP z dowolnym programem kadrowo-płacowym. Dodatkowym atutem jest to, że ATMS jest systemem napisanym w technologii webowej, dostęp do niego odbywa się przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie tego typu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na stanowiskach pracy.


Aneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również