Targi Energetyczne ENERGETICS – już w listopadzie

targi Energetics © Targi Lublin

Udostępnij:

W dniach 13-15 listopada 2018 r. w Lublinie odbędzie się XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS (Targi Lublin, ul. Dworcowa 11). Targi ENERGETICS na stałe wpisały się w ogólnopolski kalendarz wiodących wydarzeń poświęconych energetyce. Partnerem Głównym wydarzenia jest PGE Dystrybucja.Najważniejsze spotkanie branży energetycznej
Targi Energetyczne ENERGETICS koncentrują się na zagadnieniach kluczowych z punktu widzenia branży oraz gospodarki. W tym roku organizatorzy podkreślają szczególną rolę innowacji w energetyce oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym obszarze. Wydarzenie jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z liderami branży energetycznej i elektroenergetycznej, poznania nowości rynkowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Ekspozycja Targów ENERGETICS obejmuje ofertę 200 firm m.in. z obszaru: wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz cieplnej, elektrotechniki oraz energetyki przemysłowej, automatyki elektroenergetycznej, a także budownictwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych, energii odnawialnej, urządzeń (pojazdów) do transportu czy przemysłowych systemów IT.Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce
Podczas Otwartego Forum Dystrybutorów Energii eksperci będą dyskutować o niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne, współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych, inwestycje w infrastrukturę, wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii. Drugi panel dyskusyjny jest poświęcony bezpieczeństwu dostaw energii w regionach oraz współpracy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami (dobre praktyki OSD w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych, OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce). Wstęp na forum jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych!

Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018
W ramach dwudniowego forum międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie rozwoju organizacji produkcji. Szczegóły/bilety: konferencja.klaster-wmm.pl

Szkolenia, konferencje, seminaria
Części ekspozycyjnej towarzyszą konferencje i szkolenia przygotowane we współpracy z partnerami branżowymi, poświęcone priorytetowym zagadnieniom z punku widzenia branży. ”Elektromobilność – dzisiaj i jutro” to temat szkolenia, podczas którego eksperci opowiedzą o pojazdach, infrastrukturze ładowania, technologiach wodorowych w pojazdach elektrycznych, a także społecznych i środowiskowych skutkach wdrażania elektrycznych pojazdów samochodowych.

W ramach Targów odbędą się również certyfikowane warsztaty pomiarowe pt.: „Testowanie bezpieczeństwa urządzeń medycznych po instalacji lub naprawie” (udział płatny wymaga wcześniejszego zgłoszenia) oraz Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego poświęcone m.in.: inteligentnej energetyce lokalnej, budynkom pasywnym, zintegrowanemu zarządzaniu gospodarką energetyczną, gospodarce odpadami drzewnymi czy uprawie biomasy. Wśród tematów prelekcji znajdują się także: prawidłowy montaż złącz oraz cięcie i obróbka przewodów w systemach fotowoltaicznych czy inteligentne sieci elektroenergetyczne w teorii i praktyce.

W tym samym czasie odbędą się Wschodnie Dni Kooperacji
Swoją ofertę zaprezentują tu podwykonawcy, kooperanci i producenci reprezentujący przemysł metalowy, którzy specjalizują się w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie zakładów produkcyjnych.

Zasady wstępu
Wstęp na Targi dla przedstawicieli branży jest bezpłatny po rejestracji on-line lub podczas trwania wydarzenia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.energetics.targi.lublin.pl.

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

13-14 listopada 2018 godz. 9.00 – 17.00
15 listopada 2018 godz. 9.00 – 15.00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin,
Szczegóły/ rejestracja: www.energetics.targi.lublin.pl

 

 Ramowy program wydarzeń towarzyszących podczas Targów Energetycznych ENERGETICS 2018

13 listopada 2018 | WTOREK
godz. 12.00 – 17.00 Otwarte Forum "Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce" – WSTĘP WOLNY
godz. 12:00 Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii
godz. 12:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci
Referat wprowadzający do panelu: niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI i ewaluacja modelu regulacji jakościowej - Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE
Zagadnienia poruszane podczas panelu:
• niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne
• współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych
• inwestycje w infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego planu automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany struktury sieci
z technologii linii napowietrznych na kablowe
• wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii - aplikacja do prezentacji informacji o awaryjnych wyłączeniach na mapie Polski.
godz. 13:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami
Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci
Referat wprowadzający do panelu: rozwiązania w zakresie planowania rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych - Andrzej Danilkiewicz, PGE Dystrybucja S.A.
Zagadnienia poruszane podczas panelu:
• dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych
• OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce
godz. 14.00 zakończenie Forum Dystrybutorów Energii
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
godz. 12.00 – 16.00 Warsztaty pomiarowe pt.: „Testowanie bezpieczeństwa urządzeń medycznych po instalacji lub naprawie” – szkolenie płatne z certyfikatem
SEP COSiW
Szkolenie oparte o:
• PN-EN 60601-1 (Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne)
• PN-EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.
Program:
• Działanie prądu na organizm
• Standardy i regulacje prawne
• Kryteria klasyfikacji urządzeń, klasy ochronności
• Typy ochrony części aplikacyjnych
• Rodzaje badań
• Warsztaty pomiarowe: miernik SECULIFE ST
• Obsługa programu ETC

14 listopada 2018 | ŚRODA
godz. 9.00 – 13.00 Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – WSTĘP WOLNY
godz. 9.30 – 9.40 Powitanie uczestników
Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego
godz. 9.40 – 10.00 Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – działania na rzecz wykorzystania OZE i poprawy efektywności energetycznej
Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
godz. 10.00 – 10.30 Inteligentna lokalna energetyka – przykłady dobrych praktyk na świecie
Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.
godz. 10.30 – 10.50 Budynki pasywne – fakty i mity
Anna Woroszyńska, Ciepły Dom Pracownia Inżynierska Anna Woroszyńska
godz. 10.50 – 11.30 Zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych
Waldemar Bulica, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.
godz. 11.30 – 12.00 „Ochrona Ppoż. - awaryjna dezaktywacja instalacji fotowoltaicznej”
Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.
godz. 12.00 – 12.30 Europejska Platforma Odpadów Drzewnych – najlepsze praktyki w gospodarce odpadami drzewnymi
Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
godz. 12.30 – 12.50 Uprawa biomasy przemysłowej na gruntach marginalnych. Nowe możliwości dla Lubelszczyzny
Rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
godz. 9.00 – 18.00 Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018” – dzień I; udział w forum jest płatny
Międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie rozwoju organizacji produkcji. Organizatorem forum jest Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Szczegóły/bilety: konferencja.klaster-wmm.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
godz. 10.15 – 10.45 Zaciskanie złącz ze szwem według normy DIN 46 234 – WSTĘP WOLNY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
godz. 11.00 – 15.00 Szkolenie Elektromobilność – dzisiaj i jutro – WSTĘP WOLNY
• Pojazdy.
• Infrastruktura ładowania.
• Rozliczenia za ładowanie pojazdów.
• Technologie wodorowe w pojazdach elektrycznych.
• Skutki społeczne masowego wprowadzania elektrycznych pojazdów samochodowych
• Oddziaływanie pojazdu elektrycznego na środowisko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
godz. 15.15 – 15.45 Prawidłowy montaż złącz, cięcie i obróbka przewodów w systemach fotowoltaicznych – WSTĘP WOLNY


15 listopada 2018 | CZWARTEK
godz. 9.00 – 18.00 Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018” – dzień II; udział w forum jest płatny
godz. 9.00 – 15.00 Inteligentne sieci elektroenergetyczne - teoria i praktyka w zakresie: Pomiarów prądów i napięć w inteligentnych sieciach SN z wykorzystaniem przekładników elektronicznych oraz transmisja informacji za pomocą BPL – szerokopasmowej komunikacji czasu rzeczywistego – konferencja zamknięta

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również