Utrzymać pracowników w formie

© SSI SCHAEFER

Udostępnij:

Dążenie do zwiększenia wydajności oraz konsekwencje zmian demograficznych często wymagają wdrożenia ergonomicznych i odciążających rozwiązań w miejscu pracy. Może w tym pomóc program stworzony przez SSI SCHAEFER. Łączy on sposoby poruszania się ludzi z zastosowaniem kreatywnych technik.

Zwiększać wydajność, pozostać konkurencyjnym, chronić pracowników – do tego dążą jednostki zarządzające magazynami, podobnie jak zakłady montażowe. Jednak co wspólnego mają te cele ze stanowiskiem pracy? Bardzo dużo, ponieważ miejsca pracy stanowią ważny element pozwalający na ich osiągnięcie. Czynności manualne zyskują szczególnie wysoką wydajność i dobrą jakość, gdy mogą być wykonywane łatwo oraz zgodnie z jasnymi procedurami.Ergonomia na stanowisku pracy zapewnia większą wydajność

Ergonomicznie zorganizowane otoczenie pracy wpływa na wydajność pracowników. W praktyce pozostaje tu jednak sporo niewykorzystanego potencjału.

Poza indywidualnymi rozważaniami związanymi ze wzrostem wydajności opłaca się, by przedsiębiorstwo, również ze względu na zmianę demograficzną, przeanalizowało i poprawiło sytuację w miejscu pracy.

Ze względu na starzejące się społeczeństwo ciągle wzrasta udział pracowników w wieku 50+, którzy z powodu swojego ograniczenia wydajności wymagają indywidualnie dopasowanych stanowisk pracy. Wymogi stawiane rozwiązaniom stanowisk pracy: powinny być elastyczne, fizycznie odciążające, nieszkodzące zdrowiu i zindywidualizowane. W przeciwnym razie miejsca pracy, które wymagają od pracowników wykonywania nienaturalnych ruchów lub powodują uszkodzenia postawy, stwarzają długoterminowe ryzyko. Dowiedziono, że czynności manualne, które często wiążą się z dużym obciążeniem pracowników, prowadzą do spadku wydajności, większej liczby błędów produkcyjnych i zachorowań oraz do rotacji personelu.

Połączyć ruchy z innowacyjną techniką

W celu zoptymalizowania połączenia między człowiekiem a maszyną w przedsiębiorstwie firma SSI SCHAEFER opracowała koncepcję o nazwie ergonomics@work, która łączy procesy ruchowe z innowacyjnymi technologiami. Po dokonaniu fachowej analizy wszystkich procesów i warunków ramowych otoczenie pracy zostaje zorganizowane w sposób ergonomiczny i oszczędzający zdrowie. Program przeciwdziała czynnikom negatywnym w miejscu pracy i równocześnie dba o optymalizację procesu: W przypadku minimalnego obciążenia fizycznego zwiększa się nie tylko produktywność (o 20%), ale poprawia się również jakość wykonywania zlecenia i równocześnie czas przebiegu pracy. Należy również uwzględnić pozytywny wpływ na wzrost motywacji wśród pracowników. Koncepcję ergonomics@work wyróżniają cztery aspekty:
1. Ciężary są przemieszczane wyłącznie w płaszczyźnie poziomej lub w dół z wykorzystaniem oddziaływania siły ciężkości. Procesy i stanowisko pracy są tak zorganizowane, by w jak największym stopniu ograniczyć wysiłek fizyczny.
2. Unikanie wykonywania zbędnych ruchów. Nakazuje się organizowanie stanowiska pracy „wokół pracownika”, dzięki czemu zostaje zredukowana liczba kroków i ruchów rękoma, przez co wzrasta ogólna wydajność.
3. Jasny design miejsca pracy. Proste i optyczne prowadzenie użytkowników oraz integracja czujników zwiększają jakość miejsca pracy.
4. Formy i materiały, które koncentrują się na przebiegu pracy, umożliwiają swobodne poruszanie i zapobiegają obrażeniom. W miarę możliwości elementy i krawędzie zostają zaokrąglone. Stosuje się też przyjemną powierzchnię kontaktową wykonaną z drewna.

Obszerny program obejmuje specjalne stacje komisjonowania i stanowiska pracy. Zaliczają się do nich na przykład stanowiska odbioru towarów, zwrotów, stacje komisjonowania pick-to-tote (towar do człowieka), system komisjonowania e-pick (odbiór elektroniczny), system stanowisk pracy pick@work i nowe stacje manualnej paletyzacji i depaletyzacji.

Niezależny instytut przebadał poszczególne produkty pod kątem ich korzyści w odniesieniu do medycyny pracy. Przykładowo TÜV SÜD zleciła lekarzowi medycyny pracy zbadanie stacji odbioru towaru i stacji komisjonowania pict-to-tote, który w rezultacie stwierdził mniejsze obciążenie pracowników. Stanowisko pracy odbioru towarów zasadniczo zorganizowane jest w następujący sposób: towar jest przenoszony przy pomocy regulowanej stacji paletowej na stół roboczy, następnie poprzez skanowanie kodu kreskowego zostaje zarejestrowany w systemie magazynowym i przepakowany w pojemnik magazynowy. W celu przetransportowania do magazynu pojemniki zostają przesunięte na taśmę przenośnikową na wysokości stołu. Inna taśma przenośnikowa zajmuje się odtransportowaniem pustego kartonu. Pojemniki na odpadki z tworzywa sztucznego i resztki mogą zostać zintegrowane ze stanowiskiem pracy w sposób oszczędzający miejsce. Dodatkowo specjalne maty stosowane w stojących stanowiskach pracy chronią przed zmęczeniem materiału.

Optymalna swoboda poruszania przy wysokiej wydajności odbioru

W przypadku komisjonowania w systemie pick-to-tote pracownik wyjmuje towary z pojemników magazynowych na wysokości klatki piersiowej i odkłada je w dół do specjalnego pojemnika. Sterowany świetlnie odbiór towarów umożliwia swobodne poruszania się i równocześnie zapewnia wysoką wydajność. Lampki sygnalizacyjne wskazujące odpowiednią przegrodę stanowią gwarancję wysokiej jakości podczas wykonywania poleceń. Również w tym przypadku są dostępne opcjonalnie specjalne maty i regulowana platforma.

Sterowanie świetlne systemem komisjonowania e-pick pozwala zorganizować profesjonalny magazyn dzięki prostemu systemowi budowy modułowej i razem lub osobno stosowanemu systemowi pick-by-light – w sposób korzystny i niewymagający dużych nakładów w zakresie programowania. Użytkownik sam instaluje pełne oprogramowanie bez fachowej znajomości komputera przy pomocy graficznego menu użytkownika. E-pick zwiększa wydajność w porównaniu do konwencjonalnych metod komisjonowania o ponad 200%. Ponadto dziesięciokrotnie zwiększa jakość komisjonowania.

System pick@work łączy ze sobą ergonomiczne stanowisko pracy z systemem pick-by-light i dzięki instrukcji na wyświetlaczu prowadzi pracownika krok po kroku przez proces prac montażowych. Pracownik wybiera polecenia na wyświetlaczu, a stanowiska magazynowania świecą we właściwej kolejności montażu. Ponadto zachowane w systemie obrazki i rysunki wyświetlające się na monitorze prowadzą pracownika przez poszczególne etapy montażu.

Minimalna liczba błędów przy wysokiej jakościKompleksowość przebiegu pracy staje się przejrzysta, liczba błędów zostaje zminimalizowana, a jakość gwarantowana. Inteligentne strategie komisjonowania i montażu zapewniają optymalny przebieg procesów, zwiększoną produktywność i ergonomię na stanowisku pracy. Wynik: wysoki poziom zadowolenia pracowników, niewielka liczba zachorowań i zwiększona produktywność. Zarówno w przypadku e-pick, jak i pick@work oprogramowanie jest dostępne w wersji 2.0. Udało się w niej m.in. zoptymalizować połączenie z bazami danych SQL i systemami ERP. Zatem sterowana przy pomocy SQL kontrola zapotrzebowania może być wykonywana bezpośrednio na stanowisku pracy. Pakiet podstawowy otrzymuje w standardzie wiele nowych, dodatkowych funkcji pozwalających na eksploatację baz danych.

Wielozadaniowe, manualne stacje paletyzacji i depaletyzacji opracowane przez SSI SCHAEFER zostały stworzone zgodnie z zasadą towar do człowieka i spełniają najwyższe wymogi związane z ergonomią, bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Największe zagrożenia ergonomiczne w łańcuchu wartości w centrach dystrybucji towarów są związane przede wszystkim z transportem, przygotowywaniem/rozkładaniem/ depaletyzowaniem, poruszaniem i komisjonowaniem. Nowe stanowiska pracy redukują obciążenie pracowników przede wszystkim podczas podnoszenia, poruszania i noszenia. Ergonomiczne ciągnięcie i przesuwanie zastępują podnoszenie i noszenie. Inteligentne systemy komunikacji i wyświetlania prowadzą użytkownika w intuicyjny sposób.

Ekspertyzy w ramach medycyny pracy potwierdzają ergonomię

Oficjalne ekspertyzy wykonane w ramach medycyny pracy potwierdziły nowe, rozwojowe i ergonomiczne cechy takich miejsc pracy. Również Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Dienst (BAD) (niemieckie towarzystwo świadczeń medycznych dla osób posiadających ubezpieczenie NNW w branżowych zakładach ubezpieczeń) postrzega stanowiska pracy jako istotny wkład w ergonomię regałów wysokiego składowania, ewentualnie dużych magazynów. Dodatkowo podkreślono, że w ten sposób nie tylko dba się o zdrowie pracowników, ale również jest to pionierski wkład w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak można zorganizować stanowiska pracy, by były one odpowiednie dla starszych pracowników (i tym samym mniej obciążające fizycznie).

Razem z Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) zbadano miejsca pracy pod kątem ich wykorzystania w praktyce. Okazało się, że w przypadku komisjonowania ręcznego zgodnie z metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System – metoda analizy obciążenia statycznego) 98% przyjętych pozycji ciała zostało przyporządkowane do klasy 1. Taki udział klasyfikowany jest jako „nieobciążający”. Przede wszystkim poprzez znaczące zredukowanie pochylenia górnej części ciała podczas komisjonowania na nowych stanowiskach pracy udało się osiągnąć poprawę w stosunku do normalnego komisjonowania.

Dzięki kompleksowemu programowi ergonomics@work SSI SCHAEFER wyznacza nowe kierunki, gdzie spotyka się człowiek z techniką. Stanowiska pracy powodują niskie obciążenie ogólne dla organizmu, przez co zredukowane jest ryzyko zachorowań. Tymczasem koncepcja ergonomiczna stanowi dla SSI SCHAEFER zasadniczy element składowy podczas planowania stanowisk pracy i systemów.

www.ssi-schaefer.pl

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również