Wyniki Grupy Tauron za pierwsze półrocze 2016 roku

Preview
TAMEH
Reklama
Reklama

Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 8,94 mld zł.

W I półroczu 2016 r. Grupa TAURON wypracowała ponad 8,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 3 proc. spadek rok do roku. Główne czynniki mające wpływ na taki rezultat to niższy wolumen sprzedaży detalicznej i hurtowej energii, spadające ceny węgla, niższa stawka za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych oraz niższe przychody z opłat przyłączeniowych. Powyższe spadki zostały częściowo zrekompensowane przez wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej (wyższe ceny), gazu (zwiększenie wolumenu będące skutkiem pozyskania nowych klientów) oraz z tytułu operacyjnej rezerwy mocy.

Reklama

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON uzyskała EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 13 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (69 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21 proc.) i Sprzedaż (17 proc.). Osiągnięta w I półroczu 2016 r. marża EBITDA wyniosła 18,5 proc. i była niższa o ok. 2 p.p. w porównaniu do I półrocza 2015 r. Wyniki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie ukształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2015 r.

Strata segmentu Wydobycie wynikała z niskich wolumenów produkcji i cen sprzedaży węgla, co nie pozwoliło segmentowi na osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego, zarówno w spółce TAURON Wydobycie, jak i Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. Niższy wynik segmentu Wytwarzanie był przede wszystkim pochodną niedoboru nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do zrealizowanej emisji i wynikającymi z tego wyższymi kosztami segmentu.

Na wynik segmentu Sprzedaż znaczący wpływ miał spadek sprzedaży detalicznej (o 2,4 TWh) z powodu niższego zapotrzebowania na energię, natomiast w przypadku dystrybucji ciążyło obniżenie średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych.

Reklama

Zysk netto Grupy TAURON w I półroczu 2016 r. wyniósł 4,7 mln zł

Na wynik operacyjny oraz netto znaczący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. Łączna kwota netto odpisów osiągnęła poziom ok. 700 mln zł, na co składa się odpis dotyczący farm wiatrowych w wysokości ok. 500 mln zł oraz odpisy majątku produkującego energię i ciepło w wysokości netto ok. 200 mln zł.

Źródło: Tauron

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama