Zielona gospodarka, czyli węgiel a neutralność klimatyczna Polski

Udostępnij:

Przed krajami europejskimi stoi nie lada wyzwanie jakie postawiła UE – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zdecydowanie jest to perspektywa europejskiej gospodarki i duża szansa na rozwój, także dla Polski. Temat z uwzględnieniem sprawiedliwej transformacji największego regionu górniczego UE – woj. śląskiego – został poruszony w Katowicach przez międzynarodowych ekspertów. Jak widzą przyszłość Górnego Śląska?

27 i 28 stycznia w Katowicach odbyła się konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, na której międzynarodowi interesariusze z 41 regionów węglowych Unii Europejskiej rozmawiali o zwrocie w kierunku zielonej gospodarki. Tematem przewodnim wydarzenia była wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi. Wzięli w nim udział m.in. unijna komisarz do spraw polityki spójności i reform Elisa Ferreira, przedstawiciele unijnych regionów węglowych, władze rządowe, samorządowcy oraz ekolodzy.

Sprawiedliwa transformacja Śląska

Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych to temat zdecydowanie głębszy od samej transformacji energetycznej, ale idący z nią w parze. Jej istotą jest opracowywanie rozwiązań, które przystosują regiony takie jak Śląsk – gdzie wydobycie i produkcja węgla od ponad stulecia stanowią podstawę życia ekonomicznego i społecznego – do nowego otoczenia i odejścia od paliw kopalnych bez negatywnych skutków dla społeczności i gospodarki regionu.

Głos w dyskusji o miejscu Śląska w nowej rzeczywistości zabrał Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska, która realizuje m.in. unijny program „Sprawiedliwa Transformacja w Europie Środkowej i Południowej”. W panelu dyskusyjnym „Sprawiedliwa transformacja – zielona zmiana uczciwa wobec obywateli UE” zwrócił uwagę, że od 15 lat w Polsce brakuje uczciwej i otwartej debaty na temat strategii zmian dla sektora górniczego i energetycznego.


Kiedy odejdziemy od węgla?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej z wyjątkiem Polski ustaliły w grudniu minionego roku chęć zmiany swoich gospodarek ku zeroemisyjności w ciągu 30 lat. Zatrzymanie postępującej zmiany klimatu to nadrzędny powód, dla którego UE postawiła sobie ten cel. Według najnowszego raportu IPCC ograniczenie ocieplenia do 1,5°C wymaga od globalnej społeczności szybkiej i daleko idącej transformacji. Nie uda się to bez głębokiego ograniczenia spalania paliw kopalnych, które jest największym wyzwaniem dla Polski i Europy. Nasza gospodarka jest najbardziej uzależniona od węgla ze wszystkich krajów Wspólnoty, a mimo to polski rząd odmawia podania daty wyjścia z jego spalania. Zdaniem prezesa WWF Polska to jedna z głównych barier do rozpoczęcia procesu sprawiedliwej transformacji.

Brak konkretnej daty odejścia od węgla uniemożliwia lokalnym przedsiębiorcom odpowiednie skierowanie inwestycji i planowanie działalności, a pracownikom i stronie społecznej zabiera czas i motywację do planowania swojej kariery i rozwoju – mówi Mirosław Proppé.

Co dalej, czyli rekomendacje dla Śląska


TOP w kategorii
Polska obok Niemiec to największy beneficjent wartego 100 mld euro nowego unijnego funduszu, który ma pomóc regionom uzależnionym od węgla przejść na stronę zielonej energii. Polska z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji otrzyma 2 mld euro. Wysokość tej kwoty jest jednak kwestionowana przez rząd, którego zdaniem na zmianę energetyczną w Polsce do 2050 r. potrzeba aż 500 mld euro. Rządzący nie przedstawiają jednak spójnej i realnej wizji na reformę obecnego systemu energetycznego, pozostawiając region w niepewności. Podczas debaty europejscy eksperci wskazywali więc kierunki, którymi powinni podążać politycy w drodze do sprawiedliwej transformacji.

Musimy uczyć kompetencji miękkich znalezienia się na zmieniającym się rynku, a nie konkretnych zawodów – powiedział Karel Tichý, zastępca kierownika Strategii RE:START z czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z kolei zdaniem prezesa WWF Mirosława Proppé: – To jest ostatni moment na realne rozpoczęcie sprawiedliwej transformacji. Ambicja albo konsekwencje. Dalsza zwłoka to odpowiedzialność każdego polityka – krajowego, wojewódzkiego czy lokalnego – za konsekwencje ściągane na mieszkańców Śląska i cały region. 

Źródło: WWF

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również