Zielona gospodarka ma korzenie w Targach Kielce

©

Udostępnij:

Rozmowy o ekologii, utylizacji i recyklingu surowców wtórnych nie tylko podczas branżowychkonferencji - XIII targi EKOTECH to wyjątkowa wystawa dla całego sektora gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami.

 Mocnym punktem wystawy, która odbędzie się w Targach Kielce od 6 do 8 marca 2012 roku będą trzy branżowe konferencje - SEKA S.A. Oddział Kielce przygotowuje konferencję pt. „Zmiany systemowe wynikające z zapisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" dedykowana w głównej mierze przedstawicielom samorządów odpowiadających w gminie za kwestię odpadów. Na konferencji omówione będą tematy związane ze zmieniającymi się przepisami prawa na przykład zmiany ustaw i Rozporządzenia Ministra Środowiska o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiany ustaw o odpadach, a także w kluczowych sprawach związanych z postępowaniem z różnymi rodzajami odpadów na terenach gmin.

Organizatorem kolejnej konferencji , zatytułowanej "Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych" jest Oddział Kształtowania Środowiska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego. Z kolei Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wystąpi z konferencją " Woda w Środowisku, wykorzystanie, zagrożenia, ochrona"

Najbliższe targi EKOTECH oraz wszystkie wydarzenia im towarzyszące odbędą się pod hasłem " ZIELONA GOSPODARKA"

Wszystkie bloki tematyczne omawiane podczas targów skierowane będą do przedsiębiorców i do samorządów. Problematyka omawiana na nich będzie rozdzielona dla tych dwóch grup odbiorców naszych targów i konferencji i ukierunkowana na ich potrzeby, zainteresowania i kompetencje.
Udział w najbliższej edycji targów zapowiedzieli producenci maszyn do odpadów, najwięksi europejscy dostawcy rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami, systemów zbiórki, segregacji, zmniejszania objętości, transportu, odzysku i utylizacji odpadów., producenci wysokiej klasy urządzeń mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji terenów zieleni obiektów komunalnych i sportowych, , producenci profesjonalnych systemów niszcząco prasujących,, wiodący producenci wozów ascenizacyjnych, kontenerów, oraz urządzeń komunalnych.  Nie zabraknie firm prezentujących technologie odzysku unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, oferujących kompleksową obsługę w zakresie doradztwa i zaopatrzenia w maszyny i sprzęt do recyklingu czy światowych liderów w produkcji maszyn i urządzeń rozdrabniających i przesiewających EKOTECH to także okazja by zobaczyć specjalistyczne pojazdy i urządzenia dla gospodarki komunalnej.Wśród zwiedzających bardzo dużą grupę stanowią corocznie miejskie, gminne i samorządowe zakłady i przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

Każdego dnia targów EKOTECH będzie prowadzona zbiórka starych telefonów komórkowych, zachęcamy wszystkich gości do zabrania ze sobą starego telefonu.


XIII Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH objęte zostały honorowym patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Instytutu Ochrony Środowiska oraz SEKA S.A.

 Więcej informacji: www.ekotech.targikielce.pl 

Udostępnij:

Drukuj
Gerd Knehr
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również