Zmiany w gospodarce odpadami

Preview
Pol-Eco System
Reklama
Reklama

Wrzesień będzie niezwykle istotnym miesiącem dla podmiotów zajmujących się odpadami, ponieważ mają one dosłownie ostatnie miesiące na dostosowanie się do nowych wymogów prowadzenia działalności. Do 5 września mają czas na złożenie wniosków o zmianę posiadanych decyzji odpadowych. Chodzi o pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zbieraniem odpadów i ich przetwarzaniem zajmuje się w Polsce kilka tysięcy podmiotów. Muszą oni dostosować swoje decyzje do wymogów zmienionej ustawy o odpadach. Przyjęta w ubiegłym roku zmiana ustawy o odpadach i innych ustaw wprowadziła szereg przepisów, które mają np. zapobiegać pożarom składowisk. Wniosek musi więc zawierać m.in. operat przeciwpożarowy, postanowienie powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej, proponowaną formę zabezpieczeń finansowych. 

Reklama

Duże wyzwanie polskich przedsiębiorstw

- Polscy przedsiębiorcy i spółki komunalne stoją przed ogromnym wyzwaniem w gospodarce odpadami. Obowiązkowy monitoring, gwarancje finansowe, wyższe kary i skrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów – to tylko kilka z ostatnich zmian, do których muszą się dostosować. Jestem jednak przekonany, że większość z nich podoła wymogom – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora największych targów w ochronie środowiska Pol-Eco System.

Z jednej strony przed podmiotami zajmującymi się odpadami pojawią się nowe obowiązki, które ograniczą nieprawidłowości występujące na rynku. Z drugiej strony będą to też ułatwienia, które mają otworzyć rynek na większą konkurencję. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowano zniesienie obowiązku regionalizacji czyli przetwarzania odpadów w regionie ich powstawania. Zniesienie ograniczenia będzie dotyczyło odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z przeznaczeniem do składowania. Ma to na celu umożliwienie przekazywania odpadów do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

- Każdy, kto spełni warunki techniczne i środowiskowe, będzie mógł gospodarować odpadami. Likwidujemy więc de facto monopole regionalne. Teraz zdarza się, że jest bliżej instalacja gotowa przyjąć odpady po niższej cenie, a mimo to trzeba wozić odpady do instalacji regionalnej. Jestem przekonany, że zmiana tego przepisu spowoduje obniżkę opłat za odpady – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk. Proponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów, poprawienie ich egzekwowania. Teraz działające z naruszeniem przepisów podmioty mogą zaniżać ceny usług związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów, co stawia w niekorzystnej sytuacji tych, którzy przepisów przestrzegają.

Reklama

Modernizacja niezbędnym elementem

- Niezbędne jest zwiększenie skuteczności selektywnego zbierania odpadów, co jest koniecznym warunkiem poprawienia wskaźników recyklingu zarówno pod względem ilości, jak i jakości. W Polsce wiele gmin ma problemy z infrastrukturą odpadową. A przecież mogą aplikować o środki europejskie, aby swoje systemy odpowiednio zmodernizować. Docelowy model rynku odpadowego powinien wyglądać tak, że najwięcej odpadów gmina przekazuje do recyklera, a uzyskany w ten sposób dochód ze sprzedaży surowców przeznaczać na dofinansowanie systemu, w tym na niższe opłaty dla mieszkańców – wyjaśnia wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Tematyka zagospodarowania odpadów, ich recyklingu i wymogów, jakie stoją przed właścicielami instalacji do przetwarzania odpadów będzie miała ważne miejsce jesienią podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Źródło: Pol-Eco System

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama