ABB z programem partnerskim w trakcie ENERETAB 2016

© ABB

Udostępnij:

Już 13 września tego roku w Bielsku-Białej w ramach ENERGETAB 2016 spotkają się najważniejsi producenci infrastruktury energetycznej oraz twórcy zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Nie zabraknie tam firmy ABB, która zaprezentuje zwiedzającym jeden ze swoich kluczowych obszarów działania – serwis.

Podczas tegorocznych targów ENERGETAB firma chce pokazać, jakie zmiany następują na rynku usług serwisowych. Obsługa posprzedażowa to dzisiaj już nie tylko służba gwarancyjna i interwencyjna, ale przede wszystkim funkcja doradcza i wsparcie techniczne. Ponadto spółka zaprezentuje spojrzenie na energetykę pod nieco innym kątem: nie tyle nowych urządzeń i systemów, ile wykorzystywania już posiadanych zasobów w sposób optymalny i gwarantujący niezawodność. Stoisko wystawiennicze przygotowane zostało pod hasłem "ABB Care – partnerski model serwisu".ABB stara się zmienić znaczenie pojęcia "serwis". Nie jest to już jedynie interwencja w okresie gwarancyjnym, doraźna pomoc techniczna czy usunięcie awarii. Dzisiaj to doradztwo i wsparcie użytkowników urządzeń, odpowiedzialność firmy za swoje produkty przez cały okres ich działania. To także partnerstwo z klientem, by aparatura, urządzenia i systemy przyczyniały się do wydajniejszej, niezawodnej i tańszej działalności przedsiębiorstwa. Serwis to bowiem proces długofalowy - obejmuje cały cykl życia urządzenia, od okresu gwarancyjnego, przez jego kilkunastoletnią eksploatację, aż po wycofanie z użytkowania.

Dekadę temu ABB opracowała i wdrożyła model zarządzania cyklem życia produktu, którego podstawę stanowi serwis proaktywny. Jego głównym założeniem jest zapewnienie pełnego wykorzystania produktu. Firma zapewnia wsparcie dla użytkowników i umożliwia płynne wprowadzenie nowego produktu w momencie, gdy kończy się okres serwisowania wykorzystywanych przez klienta systemów. Serwis staje się więc nie tyle wyspecjalizowaną służbą interwencyjną, co doradcą i partnerem użytkownika produktów i systemów. Takie partnerstwo ma polegać przede wszystkim na wspólnym dbaniu o sprawność i niezawodność pracujących urządzeń.

Jednym z istotnych zagadnień eksploatacyjnych jest harmonogram przeglądów, konserwacji i wymian zużywających się podzespołów. A w nim mnóstwo dat i szczegółowo określonych działań, których zaniedbanie lub pominięcie może skutkować awarią i podwyższonymi kosztami. Umowa serwisowa z ABB zwalnia użytkownika z koncentracji na tym zagadnieniu– harmonogram niezbędnych prac prowadzi serwis firmowy, który z odpowiednim wyprzedzeniem umawia dogodny dla przedsiębiorstwa czas prac. Może to być planowa przerwa techniczna lub wakacyjne obniżenie poziomu produkcji. Ogromnym wsparciem dla utrzymania urządzeń w najlepszej kondycji jest stały monitoring. Pozwala na bieżąco obserwować najważniejsze parametry i z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na pojawiające się anomalie w działaniu.Zdalną kontrolą objęte mogą być napędy, sterowniki, elementy elektrycznych układów zasilania czy roboty przemysłowe pod kątem efektywności ich użytkowania oraz możliwości optymalizacyjnych. Stały nadzór nad parametrami pracy urządzeń i systemami ułatwia służbom utrzymania ruchu podejmowanie właściwych działań we właściwym czasie.

Źródło: ABB

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również