Moduł do modułu - skalowalne zasilacze UPS

© Delta Energey Systems

Udostępnij:

W erze Big Data głównymi wyzwaniami dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury IT staje się wzrost ilości danych, elastyczność infrastruktury oraz koszty energii. Aby odpowiednio zabezpieczyć przepływy danych i ich nośniki, konieczne jest zastosowanie nowoczesnych systemów gwarantowanego zasilania, które rosną wraz z rozbudową infrastruktury.

Wraz z rozwojem centrów danych rośnie także nacisk na ich zabezpieczenie nie tylko przed atakami hakerskimi, ale także utratą informacji lub przerwaniem transmisji na skutek zaniku dostaw energii elektrycznej i/lub jej fluktuacji. W efekcie na popularności zyskują systemy gwarantowanego zasilania, w tym zwłaszcza zasilacze UPS średniej i dużej mocy typu true online. Nowoczesne jednostki tego typu powinny jednak nie tylko zapewniać pełną ochronę odbiorników przed zakłóceniami z sieci energetycznej, ale także być łatwo skalowalne i na tyle elastyczne, aby można je było bezproblemowo rozbudować wraz z rozwojem centrów danych.GDY LICZY SIĘ NIEZAWODNOŚĆ

Aby zwiększyć moc tradycyjnego zasilacza, konieczna jest jego wymiana na większą jednostkę bądź – w przypadku urządzeń przystosowanych do pracy równoległej – uzupełnienie zespołu o kolejne urządzenie. Jak wskazują producenci, taka rozbudowa wpływa jednak negatywnie na niezawodność całego systemu, gdyż w razie awarii jednego zasilacza przypadające na niego obciążenie rozkłada się na pozostałe, powodując przeciążenie zespołu. Stąd też zaleca się, aby maksymalna liczba łączonych w ten sposób urządzeń nie przekraczała 4-8 jednostek. W przypadku centrów danych ograniczenie to ma istotny wpływ na możliwość rozbudowy.

Stąd też coraz częściej zasilacze tradycyjne lub łączone równolegle zastępowane są jednostkami modułowymi o niemal nieograniczonych możliwościach rozbudowy. Wyposażone w system zabezpieczenia zasilania, układ rozdziału mocy oraz pojemne baterie zapewniają trzy podstawowe korzyści: wysoką dostępność, skalowalność i sprawność energetyczną.WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

Zasilacze modułowe tworzone są zwykle w układzie redundantnym (z nadmiarem mocy w stosunku do zapotrzebowania), dzięki czemu wykazują się wysoką odpornością na uszkodzenia. Najnowsze rozwiązania z zakresu logiki sterującej pozwalają na synchronizację w przypadku awarii modułu głównego i automatyczne włączenie funkcji zasilania awaryjnego w celu zapewnienia nieprzerwanego działania. Największą zaletą jednostek modułowych jest jednak możliwość podłączenia i odłączania krytycznych komponentów i modułów bez wyłączania zasilania, co znacznie zwiększa wartość wskaźnika MTBF (średni czas pracy między awariami), redukując jednocześnie do zera wartość MTTR (średni czas naprawy).

WYSOKA SKALOWALNOŚĆ

Poza możliwością podłączania i odłączania kolejnych komponentów modułowość tego typu zasilaczy przejawia się również w wysokiej skalowalności całego systemu w układzie poziomym i pionowym. Przykładowo, nowe zasilacze Delta Modulon z serii DPH o mocy 75 kW i 150 kW dają możliwość rozbudowy z 25 kW do 75, 150 lub 200 kW w ramach standardowej obudowy typu rack 19", a także równoległej rozbudowy 4 jednostek do mocy 800 kW. Z punktu widzenia użytkownika niesie to ze sobą konkretne korzyści finansowe związane z uniknięciem przymusowego przewymiarowania zasilacza na wstępnym etapie inwestycji w celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnego zwiększenia mocy odbiorników w przyszłości.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Korzyści te stają się jeszcze lepiej widoczne w kalkulacji całkowitego kosztu posiadania (TCO) uwzględniającego zarówno koszty zakupu, jak i eksploatacji i serwisowania urządzenia. Nowoczesne zasilacze modułowe cechują się bowiem wysoką wydajnością oraz sprawnością AC-AC. W przypadku zasilaczy Modulon z serii DPH wynosi ona od 95% przy 30-proc. obciążeniu do 96% od 50% obciążenia, co przekłada się na realne oszczędności energii elektrycznej.

– Parametry te sprawiają, że koncepcja konstrukcji modułowej spotyka się w Polsce z coraz lepszym odbiorem, a wprowadzone przez nas w 2012 r. jednostki DPH-200 o mocy 200 kW stają się powoli standardowym elementem wyposażenia serwerowni największych firm z sektora bankowości, telekomunikacji, energetyki i przemysłu – mówi dr Charles Tsai, dyrektor generalny Działu Zarządzania Infrastrukturą Zadań Kluczowych firmy Delta Electronics. – Rozszerzenie oferty o jednostki 75 i 150 kW pozwala nam objąć nią także małe i średnie centra danych typowe dla sektora MŚP.

Autor artykułu jest dyrektorem sprzedaży i marketingu w firmie Delta Energy Systems Poland, www.deltaenergysystem.com

Udostępnij:

DrukujMichał Semeniuk
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również