Orlen wprowadza nowe standardy w energetyce

PKN Orlen © PKN Orlen

Udostępnij:

PKN Orlen podpisał z Siemens Polska długoterminową umową serwisową dla pięciu turbozespołów Zakładowej Elektrociepłowni PKN Orlen w Płocku. Jest to nowe, innowacyjne podejście do utrzymania ruchu w energetyce, które wpisuje się w najlepsze światowe standardy.

Wysoki poziom dyspozycyjności urządzeń oraz ich okresowe przeglądy techniczne zapewni umowa, jaką koncern zawarł z wybraną w drodze otwartego przetargu spółką Siemens Polska. Zakładowa Elektrociepłownia w Płocku wytwarza ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji i jest największą tego typu jednostką przemysłową w Polsce, a jednocześnie jedną z największych w Europie.Długoterminowa umowa serwisowa (LTSA – Long Term Service Agreement), która została zawarta pomiędzy PKN Orlen a Siemens Polska, to rewolucja w utrzymaniu ruchu w energetyce, uznawana przez ekspertów za najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne, które wpisuje się w najlepsze światowe standardy w zakresie serwisu turbin. Jego innowacyjność polega m.in. objęciu serwisem turbozespołów różnych producentów i to zarówno krajowych, jak i zagranicznych o różnej mocy oraz różnego typu turbin. Turbozespoły objęte umową mają od kilkunastu do ponad kilkudziesięciu lat pracy za sobą i choć były systematycznie serwisowane to dotychczas nikt w Polsce nie podjął się wdrożenia projektu o kompleksowej i wieloletniej obsłudze konserwacyjnej.

Staramy się być liderem wdrażania nowych standardów i rozwiązań w energetyce, a tego typu umowa jest tego najlepszym przykładem. Naszym celem jest zarówno innowacyjność, jak i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności już zastosowanych maszyn przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zasobów – powiedział Marcin Wasilewski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

W ramach umowy Siemens, oprócz przeprowadzenia w ciągu ponad dekady dziesięciu remontów kapitalnych tj. po dwa dla każdej z pięciu turbin, zapewni dodatkowo utrzymanie wysokiego współczynnika ich dyspozycyjności. Zagwarantuje również utrzymanie kluczowych parametrów technicznych na wymaganym wysokim poziomie w całym okresie obowiązywania umowy. Kompleksowa współpraca pomiędzy partnerami została zaplanowana na 25 lat od daty rozpoczęcia serwisu.

W nowych projektach energetycznych standardem jest zawieranie wieloletniej umowy serwisowej równolegle z zawarciem umowy na budowę w formule pod klucz (EPC). Takie umowy zostały podpisane dla inwestycji PKN Orlen w bloki gazowo-parowe we Włocławku i Płocku oraz dla nowej turbiny TG 7, uruchomionej pod koniec ubiegłego roku w Elektrociepłowni w Płocku.

Zakładowa Elektrociepłownia działająca na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen w Płocku wytwarza ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Jako paliwo do wytwarzania pary w kotłach EC używa ciężki olej opałowy oraz gaz. Jest to największa tego typu jednostka przemysłowa w Polsce, a jednocześnie jedna z największych w Europie, która oprócz zasilania instalacji zakładu głównego spółki, dostarcza także ciepło na potrzeby miasta. Jej łączna moc elektryczna wynosi 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt.Źródło: Orlen

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również